Viser arkivet for desember, 2009

Metodistkirken på Bjølsen (Immanuelkirken)

Kristiania 5. metodistmenighet ble formelt konstituert i 1893 etter i praksis å ha eksistert siden 1881. Menigheten holdt i en tidlig fase møter i Maridalsveien 196. Etter dugnadsarbeid ble en liten trekirke i sveitserstil innviet i Bergensgata 12 i 1896. Denne ble tatt ned i 1953 og gjenoppført på Hen ved Hønefoss. På Bjølsen ble den avløst av bygget vi ser her, et betongbygg på 5 1/2 etasje. Det er tegnet av brødene Trygve og Ørn Klingenberg. Immanuelkirken, som den het, ble innviet den 27. august 1955.

Kirkerommet ligger ut mot Sarpsborggata, med høye, smale vinduer. Ved siden av hovedinngangen til kirken lå café b, eid og drevet av menigheten, fra 2001 til 2008. I bygningskomplekset inngår også en leiegård.

I 2007 ble kirkens navn endret fra Immanuelkirken til Metodistkirken på Bjølsen. Menigheten har ca. 250 medlemmer.

Kilder og videre lesning:

Metodistkirken Elim

Kristiania 2. metodistmenighet ble stiftet på Kampen den 20. februar 1877. Den endret etterhvert navn til Elim og flyttet til Grønland, der de fikk oppført et kirkelokale i Hollendergata 8 og en leiegård (iblant kalt «Metodistgården») i Grønlandsleiret 53. De to nabobyggemene ble tegnet av arkitekten Rudolf Haeselich.

Menigheten ble ifølge Oslo byleksikon nedlagt i 1967. Kirkebygget ble senere brukt som lager, for så å bli renovert og ombygget i 1993. Lokalet gikk under betegnelsen Operacafeen da det i 2005 ble kjøpt av Jostein Gaarder og Siri Dannveig og igjen renovert og ombygget. Det åpnet som Caféteatret i 2006 og har 130 sitteplasser.

Kilder:

Metodistkirken på Grünerløkka

Metodistmenigheten på Grünerløkka (Thorvald Meyers gate 56A) ser ut til å være Oslos eldste. Den ble stiftet som 1. metodistkirke i 1865 og slo seg ned på Grünerløkka i 1871. Kirkebygget, som går for å være Oslos eldste frikirkebygg, ble innviet den 23. august 1874. Bygget ble tegnet av Albert Unger, og menigheten skiftet i 2006 navn til Metodistkirken på Grünerløkka.

Kirkebygget har et hovedskip og et sideskip. Det ble pusset oppp i 1911 og fikk da bl.a. elektrisk lys. Det har ellers vært ombygging og/eller oppussing i 1934-35, 2000 og 2006. Kirken har ca. 500 sitteplasser.

Glassmalerier og altertavle er fra 1924. Sistnevnte viser historien om Emmausvandrerne. Det finnes også et flyttbart sidealter. Det sies i «Oslos kirker» at glassmaleriene, som forteller historien om Jesu liv og død, muligens er malt av Emanuel Vigeland. Kirken har et Jørgensen-orgel fra 1925 som ble restaurert i 1980-årene.

Menighetens historie er presentert på en side på Metodistkirkens norske nettsted.

Hovedkilder:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 141

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 362
Annonse