Viser arkivet for desember, 2009

Metodistkirken Elim

Kristiania 2. metodistmenighet ble stiftet på Kampen den 20. februar 1877. Den endret etterhvert navn til Elim og flyttet til Grønland, der de fikk oppført et kirkelokale i Hollendergata 8 og en leiegård (iblant kalt «Metodistgården») i Grønlandsleiret 53. De to nabobyggemene ble tegnet av arkitekten Rudolf Haeselich.

Menigheten ble ifølge Oslo byleksikon nedlagt i 1967. Kirkebygget ble senere brukt som lager, for så å bli renovert og ombygget i 1993. Lokalet gikk under betegnelsen Operacafeen da det i 2005 ble kjøpt av Jostein Gaarder og Siri Dannveig og igjen renovert og ombygget. Det åpnet som Caféteatret i 2006 og har 130 sitteplasser.

Kilder:

Annonse