Viser arkivet for desember, 2009

Oslo 1. baptistkirke

Baptismen kom til Norge på midten av 1800-tallet. Første menighet ble grunnlagt i Porsgrunn i 1860. Oslos (eller Kristianias) første ble grunnlagt i 1874, men ble siden oppløst.

Så ble 1. baptistmenighet grunnlagt i 1884. Menigheten kjøpte tomtene i Hausmanns gate 22 og 24 i 1886, og kirken ble innviet i mars 1898.

Bygget ble tegnet av Marius Finstad Leyell. I dag er kirken omgitt av Elvebakken videregående skole. Bygget har pusset fasade, og et stykke oppe på veggen er kirken navngitt som «Tabernaklet». Kirkesalen er i annen etasje og har gallerier rundt hele kirkerommet. I første etasje er det mindre forsamlingsrom, kjøkken og samlingsrom, mens det er kontorer og hybler i fjerde etasje.

Det er ca. 120 plasser i kirkesalen og ca. 80 på galleriene. Menigheten hadde opprinnelig 288 medlemmer og har per 2007 ca. 300 medlemmer. Den er tilsluttet Det norske baptistsamfunn.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 150-151

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 67
  • NRK
  • Menighetens nettsted
Annonse