Diverse kirkebilder

Rødven stavkirke 2006

Rødven stavkirke ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Kirken er antatt bygd rundt 1200. Like ved kirken er det reist et kapell i 1907, Rødven kapell, som fungerer som brukskirke for bygden. Under en arkeologisk utgravning i 1963 ble det funnet merker etter de jordgravne stolpene til en eldre stolpekirke på stedet. Kilde: Wikipedia

Kvernes stavkyrkje 1997

Scannet fra negativ. Kvernes stavkyrkje ligger i Averøy kommune på Nordmøre. Kyrkja er av møretypen med mellomstavar i ytterveggene og tverrgåande bjelkar. Karakteristisk for denne og Rødven stavkyrkje er dei utvendige skordene. Kyrkja vart truleg bygd på siste halvdel av 1300-talet. Kyrkja vart omfattande ombygd mellom anna med lafta kor i 1633. I samband med ombyginga i 1633 vart inngangen flyt… Les hele

Kapell på Romsdalsmuseet 2007

Romsdalsmuseets kapell er en langkirke fra 1952 i Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Byggverket er i tre og har 80 plasser. Vakkert inventar fra 1600-tallet. Halsring fra gapestokk. Kilde: Wikipedia

Mesnali kirke 2007

Graven til forfatteren Sigrid Undset.

Mesnali kirke 2007

Mesnali kirke 2007

Mesnali kirke er en korskirke fra 1933 i Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Byggverket er i tømmer og har 163 plasser. Kilde: Wikipedia

Lom stavkirke 2006

Lom stavkirke i Lom kommune, Oppland fylke er fra perioden 1170 til 1200 . Kirken, som er en av de største stavkirkene i Norge, ble trolig bygget i slutten av 1100-årene. Utfra dendrokronologisk datering er stavkirken oppført etter 1157. Det er gjort en rekke interessante funn både av graver, stolpehull og mynter under arkeologiske utgravinger. Kilde: Wikipedia

Eidsborg stavkirke 2008

Eidsborg stavkirke ligger i Tokke i Telemark og er fra midten av 1200-tallet. Kirken er enskipet og blant de minste i landet.Under restaureringsarbeider i 1927 ble malte figurer avdekket i kirken. Kilde: Wikipedia

Heddal stavkirke 2008

Heddal stavkirke ligger i Notodden kommune i Telemark. Kirken er antatt bygd i første halvdel av 1200-tallet.. Konstruksjonen er en trearmet korskirke og er den største gjenværende stavkirken. Etter reformasjonen var kirken i dårlig forfatning og ble restaurert i perioden 1849 – 1851. Arbeidene som ble gjort medførte at en ny restaurering var nødvendig på 1950-tallet. Kilde: Wikipedia

Rødven kapell 2006

Rødven kapell ligger nede ved sjøen i bygda Rødven i Rauma kommune. Kapellet ble bygd i 1907 samtidig med de to søsterkirkene, Veøy kirke, på Sølsnes i Molde kommune og Holm kirke, på Holm i Rauma kommune. Eksteriøret ble forsøkt holdt i stil med Rødven stavkirke, som står like ved. Kilde: Wikipedia

Vennesla kirke 2008

Vennesla kirke er en langkirke fra 1830 i Vennesla kommune, Vest-Agder fylke. Byggverket er i tre og har 240 plasser. Kilde: Wikipedia

Korgen kirke 1963

Scannet fra Agfachrome lysbilde. Et gammelt bilde som ble tatt i forbindelse med kirkens 100-års jubileum i 1963.Kirken ligger i Hemnes kommune i Nordland.

27.07.2006

Norske kirker her fra Legoland

Røros...23.04.2010

Røros kapell , rundt byggverk i betong, bygd 1962 og har 220 plasser. (Kilde: Wikipedia )

Burfjord kirke

Hvor er dette?? Trolig i Troms fylke, eller deromkring.

Eidsborg stavkirke 2010

Eidsborg stavirke i Tokke kommune i Vest-Telemark.

Eidsborg stavkirke 2010

Eidsborg stavkirke er en stavkirke fra midten av 1200-tallet i Tokke i Telemark. Kirken er enskipet og blant de minste i landet.Bare skipet i kirken er bevart. Det gamle koret er revet og kirken er blitt utvidet i øst to ganger. Kirken ligger ved fylkesvei 45 nordøst for Dalen. De kjente Rui-jentene som kom til Kongen og som det er skrevet bok om ligger gravlagt her. Kilde: Wikipedia

Vrådal kirke 2010

Vrådal kirke er en langkirke fra 1886 i Kviteseid kommune, Telemark fylke. Byggverket er i tre og har 250 plasser. Kilde: Wikipedia

Korgen kirke 2010

Korgen kirke er en korskirke fra 1863 i Hemnes kommune, Nordland fylke. Byggverket er i tømmer og har 450 plasser. Kilde: Wikipedia

Hammerfest...26.08.2010

Gravkapell , bygd 1939 , den eneste bygningen som sto igjen i Hammerfest , mai 1945 !