Svalbard

Bilder av kirkebygg på Svalbard. Se ellers denne oversikten.

Longyearbyen

Noen kan sikkert komme med fere opplysninger.

Longyearbyen