Hedmark

Bilder av kirkebygg i Hedmark fylke. FULL OVERSIKT FINNER DU HER.

Arneberg

Arneberg kirke i Hedmark. Foto: Glenn T. Nilsen Tekst fra Wikipedia: Arneberg kirke er en langkirke fra 1878 i Åsnes kommune, Hedmark fylke. Les mer på Wikipedia!

Dalen kirke i Folldal

Tømret langkirke fra 1934 med 170 plasser.

Dalen kirke

Inngangsparti.

Dalen kirke

Klokketårnet med spir.

Dalsbygda kapell, 1910

Dalsbygda kirke, 1960

Elvdal kapell, 1884

Gravberget krk

Gravberget krk.1955

Grue kirke!

Grue kirke i Hedmark. Foto: Glenn T. Nilsen_. Tekst fra Wikipedia: Grue kirke er en langkirke fra 1825 i Grue i Hedmark. Les mer på Wikipedia!kirke

Grue

Grue kirke i Hedmark. Foto: Glenn T. Nilsen

Grue Finnskog kirke..1868.

Hamar domkirke

Inviet i 1866

Ruinene..

Hamars gamle domkirke , som ble ødelagt i 1567

Hamardomen...

Hamars gamle domkirke ble påbegynt i 1152 og stod ferdig omkring 1200. Den ble ødelagt i 1567—av svenskene under Den nordiske sjuårskrigen ! Vernebygget ble innviet i 1998. (kilde:Wikipedia )

Hamar metodistkirke

Hamar metodistkirke.

Hernes kpl. 1935

Kapell fra 1935, men la merke til at det var bygd etter gammel tro, nordsiden mangler vinduer.

Hof Finnskog krk.1953.

Kvikne kirke..

Kvikne kirke er en korskirke fra 1652 i Tynset kommune, Hedmark fylke. Byggverket er i tømmer og har 203 plasser. Dekorert utstyr og interiør med utskåret altertavle og prekestol, middelalderen krusifiks. Stavkirkeplanker i Urnes-stil funnet på loftet. Fra WIKIPEDIA Info finnes også HER

Mesnali kirke 2007

Mesnali kirke er en korskirke fra 1933 i Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Byggverket er i tømmer og har 163 plasser. Kilde: Wikipedia