Sør-Trøndelag

Bilder av kirkebygg i Sør-Trøndelag fylke. FULL OVERSIKT FINNER DU HER.

Aunegrenda kapell, 1952

Berkåk kirke

Langkirke fra 1878, Rennebu kommune.

Buvik kirke i Skaun kommune.

Historikk: Den første kirka i Buvika ble bygd på Presthus så tidlig som i 1250, og sto til 1650.Ny kirke ble bygd på Presthusfallet, litt lengre nord, i 1658. Den ble flyttet til Kjerkhaugen ovafor Sandstu i 1728 p.g.a. jordras, der sto den til dagens kirke ble bygd i 1819. Det er en åtte-kantet trekirke, med 200 sitteplasser.

Børsa kirke

Børsa kirke er fra 1857 og kalles Børsas svane. Kirka har en sentral beliggenhet ved veien, og er lett å få øye på. Da plasseringa ble bestemt midt på 1800-tallet var det også viktig at den lå nært fjorden, siden fjorden var en viktig ferdselsåre. Og Børsa sognekall besto på den tiden av bygder på begge siden av fjorden: Geitastrand, Viggja og Børsa. Børsa kirke er en langskipskirke. Den er bygd a… Les hele

Børsa kirke.

Inngangsdør.

Døves kirke, 1927

Erkebispegården...08.01.2010

En liten del av Erkebispegården , med Nidarosdomen i bakgrunnen

Flå kirke

Flå kirke, en langkirke i stående vekselpanel som ble bygget i år 1794. Kirken ligger ved E6 på tettstedet Ler i Melhus kommune. Det er ca. 1100 personer som sogner til kirken. Hovedinstrumentet er et pipeorgel på 16 stemmer laget av Ryde & Berg Orgelbyggeri AS. Instrumentet ble innviet i desember år 2004. Kirka er under oppussing.

Flå kirke, 1794

Geitastrand kirke.

I Orkdal kommune, bygd i 1859.

DSC 1859

Inngangsdør i Geitastrand kirke.

Glåmos kirke, 1926

Den Gode Hyrdes kapell

Orkanger

Haltdalen kirke, 1880

Haltdalen stavkirke (kopi)

Bygget står ved siden av Haltdalen kirke, og er litt lik Haltdalen Stavkirke som står på Trønderlag folkemuseum. Om dette er en kopi vet ikke undertegnede, trenger litt hjelp her. knut.

Hasselvika kirke.

Byggeår 1951. Vakker på sitt vis, særlig når du blir “vant til” den som bortimot nærmeste nabo. “Samler” på bilder av denne under ulike årstider og lysforhold.

Hemne kirke

Hemne kirke. Foto: Leif Sletta Solstad Tekst fra Wikipedia: Hemne kirke er en åttekantet kirke fra 1817 i Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke. Byggverket er i tre og har 450 plasser.

Hemne kirke

Hemne kirke på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Mer om kirka her. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Hemne kirke

Hemne kirke i Sør-Trøndelag. Foto Glenn Thomas Nilsen

Hemne

Hemne kirke i Sør-Trøndelag. Foto Glenn Thomas Nilsen