Oppland

Bilder av kirkebygg i Oppland fylke. FULL OVERSIKT FINNER DU HER.

Aurdal fjellkirke, 1966

Aurdal kyrkje

Aurdal kyrkje, Nord Aurdal

Bagn krk.1736

Balke kirke

Balke kirke er fra ca. år 1170, og huser en severdighet fra senmiddelalderen- Mariatavlen

Balke kirke

Kirkas eldste treskulpturer oppbevares i Oldsaksamlingen, 6 legemstore helgenfigurer og et krusifiks. Alle disse skriver seg fra tiden etter 1250, bl.a. er Balke-madonnaen, utført av Balkemesteren, fra ca. 1250. I tillegg har Oldsaksamlingen et romansk røkelseskar.

Balke kirke, Østre Toten

Middelalderkirke i hvitkalket stein, fra ca. 1170.

Balke kirke. 1170.

Balke kirke - Servicebygg

Balke kirkes altertavle

Mariatavlen i Balke kirke er den ene av to norske altertavler man kjenner til fra denne tidsepoke. Mariatavlen, som er ekte totensk kirkekunst, er tydelig inspirert fra nord-nederlandsk alterskap.

Balke kirke - Døpefont

Døpefonten er fra 1200 tallet

Balke kirke

Balke kirkes altertavle. Jomfru Maria med Jesusbarnet, døperen Johannes og Jakob den eldre. Altertavlen er norsk

Bagn kirke

Bagn kirke er en korskirke fra 1736 i Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke.Fra tid til annen blir den omtalt som Sør-Aurdal kirke.

Begnadalen kyrkje

Begnadalen kyrkje, Sør Aurdal.

Bruflat kyrkje

Bruflat kyrkje er ei av to kirker i Etnedal, byggingen startet i 1741 og ble innvet 24 juli 1750. Kirken er bygget i barokk kirkeform. Kirkeklokken er fra 1200 tallet, det forteller oss at det har stått kirke på Bruflat siden mellomalderen.

Bruflat kirke korskirke fra 1750

Bruflat kirke er en korskirke fra 1750 i Etnedal kommune, Oppland fylke. Arkitekt var Svend Olsen Traaseth. Byggverket er i tømmer og har 250 plasser. Kirkebygget er retaurert flere ganger opp gjennom historien. 1820, 1860, 1909, 1911 og siste gang i 1974

Bråstad kirke

Bråstad kirke i Gjøvik kommune. Se artikkel her.

Dombås kirke

Dombås kirke er bygd i 1936. En korskirke hvor det er brukt stein (sparagmitt) fra Jøndalen i Dovre. Kirken har en særpreget altertavle, hvor malerier av bibelske fortellinger er plassert inn i natur fra Norge og Gudbrandsdalen. Altertavlen er laget i tre etter tegning fra Magnus Poulsson. De ti bildene fra kristi liv er malt på treplater og senere montert på altertavlen. “Den troende Kristus” er … Les hele

Dombås kirke (Dovre kommune)

Kirken på Dombås er en korskirke fra 1939 og har 260 plasser. Murteknikk, skifer fra Gudbrandsdalen . Arkitekt Magnus Poulsson

Dovre kyrkje

Dovre kirke er bygd i 1736. En korskirke i tømmer. Kirken har et særpreget ytre, ved at skiferplatene er montert utenpå tømmerveggen for å beskytte kirken mot vær og vind. Alter og døpefont m.m. er fra den gamle stavkirken, som sto på Bergsjordet. Nytt orgel ble tatt ibruk i 1992.

Dovre kyrkje, inngangsparti