Hordaland

Bilder av kirkebygg i Hordaland fylke. FULL OVERSIKT FINNER DU HER.

Fana kirke

Fana kirke

Fana kirke

Fana kirke

Fana kirke

Da Klokka Klang

En dag på jobben i Lindås kirke

Birkeland kirke,1878. (2)

Centralkirken

Finner detsverre ikke ut når denne er bygd.

Skjold kirke.1998

St.Paul kirke,1876.

Meland krk.1866

Lyse kloster..

Lyse kloster.1146

Lyse kloster kapell.1663.

Slettebakken kirke

Bergen

Slettebakken kirke - Bergen

Turvei ned mot Tveitevannet

Slettebakken kirke - Bergen

Juni -2010

Slettebakken kirke - Bergen

Parkområdet rundt - Slettebakken kirke - Bergen

Tveitevannet / Slettebakken / Bergen