Børsa kirke

Børsa kirke er fra 1857 og kalles Børsas svane.

Kirka har en sentral beliggenhet ved veien, og er lett å få øye på. Da plasseringa ble bestemt midt på 1800-tallet var det også viktig at den lå nært fjorden, siden fjorden var en viktig ferdselsåre. Og Børsa sognekall besto på den tiden av bygder på begge siden av fjorden: Geitastrand, Viggja og Børsa.

Børsa kirke er en langskipskirke. Den er bygd av laftet tømmer i kjent spissbuestil. Opprinnelig rommet kirka 5-600 mennesker, men etter restaurering/ innvendig ombygging i 1935, ble kapasiteten redusert til 450 sitteplasser.

Tegningene til kirka ble utarbeidet av arkitekten Christian Henrik Grosch. Han var en betydelig person i sin tid: stadskonduktør i Christiania, og den som sto for oppføringen av en rekke kjente bygninger i hovedstaden. Her kan nevnes Børsen, Norges Banks gamle bygning og Universitetets bygninger.

Vist 580 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

En nydelig kirke og flott plassert .

Sør-Trøndelag (98 bilder)

 

Bildesamlingen (2672 bilder)

 
Annonse

Nye bilder