Buvik kirke i Skaun kommune.

Historikk: Den første kirka i Buvika ble bygd på Presthus så tidlig som i 1250, og sto til 1650.Ny kirke ble bygd på Presthusfallet, litt lengre nord, i 1658. Den ble flyttet til Kjerkhaugen ovafor Sandstu i 1728 p.g.a. jordras, der sto den til dagens kirke ble bygd i 1819. Det er en åtte-kantet trekirke, med 200 sitteplasser.

Vist 860 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Blir nok flott når vedlikeholdet er foretatt.

Ja, det blir den. Jeg må bytte ut dette bildet med et nytt, da den er ferdig oppussa.
Takk for Bra! Ruth og anne l :))

Det synes jo bakom stilaset ,
at det er en staselig kirke .

Takk for Bra! Lilly :))

Hei. Er det noen som har greie på Døpefonten og dens historie. Jeg lurer vel igrunnen på historien for den gamle fonten. Hvor ble den av den som var i den gamle kirken fra 1658. Meg fortalt så var det Sorenskriver Willem Knutsson som forærte den til Kirken…Noen som vet?

Jeg vet ikke svaret på spørsmålet ditt, men det ble utgitt et festskrift for Buvik kirke ved restaureringen i 1969. Det bør være mulig å bestille dette på ditt lokale bibliotek. (Jeg har sjekket denne boken uten å finne noe om saken, og det fremgår heller ikke av «Kirker i Norge» (bind 2) eller kirkeleksikonet.) På generelt grunnlag ville jeg ha sjekket med Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Sør-Trøndelag (98 bilder)

 

Bildesamlingen (2672 bilder)

 
Annonse

Nye bilder