Hommelvik kirke…

Hommelvik kirke er en langkirke fra 1886 i Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Byggverket er i tre og har 360 plasser.(Kilde: WIKIPEDIA)

Vist 833 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Hommelvik kirke
Blandt annet som følge av industrietableringer i Hommelvik fra midten av forige århundre, økte folketallet i denne delen av herredet raskt. Veien til Malvik kirke var lang, og snart ble det spørsmål om å få reist egen kirke for Hommelvik-området. I 1884 oppnevnte Strinda herredsstyre en byggekomite, og i 1885 fikk komiteen beskjed fra Det Kongelige Norske Statssecretariat om at det kunne oppføres en kirke i Hommelvik. Bygginga tok til sommeren 1886, og ved årsskiftet var den ferdig til benyttelse. Den 25.mai 1887 ble kirka innvia av biskop Laache. Fra nå av ble det slutt på at bygdas folk måtte dra lange og dels dårlige veier for å komme til kirke i Malvik eller til herredets hovedkirke på Lade.(KILDE:www.malvik.kirken.no )

Tidligere statsminister Johan Nygaardsvold er gravlagt her.

Da de resteurerte hommelvik kirke for en del år siden ble det funnet mange lapper i kirkeveggene med satanistiske kommentarer. Tydeligvis ikke alle som har satt like stor pris på den vakre kirka.

Johan Nygaardsvold kom fra en husmannsplass litt overfor Hommelvik og begynte tidlig å jobbe på kaiene i Hommelvik. Gjennom arbeid for arbeidernes rettigheter endte han opp i Arbeiderpartiet og var Norges statsminister under 2. verdenskrig.

Sør-Trøndelag (98 bilder)

 

Bildesamlingen (2672 bilder)

 
Annonse

Nye bilder