Ingdal kapell…

Agdenes prestegjeld.

Vist 244 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

En riktig søt liten kirke dette. Flott plassering med god utsikt har den også.

Ja en flott liten kirke dette. Fant litt info om den på www.orkdalsmenighetene.no

Planleggingsnemd nedsettes

Våren 1944 kalte Eilert Meland og sokneprest Olav Frid sammen til et folkemøte i Ingdalen for å drøfte reisingen av et kapell. Tanken var ikke helt ny, man kan si at den hadde levet i bygda før også. Derfor fant tanken gjenklang på møtet. Som resultat av dette valgtes en nemnd på 5 medlemmer som skulle ta seg av planleggingen. Det var Eilert Meland, Toralf Tangvik, Johan Wesche, Johan Kn. Grostad og Sigmund Nergaard.
Basar og dugnadsinnsats

Den første basaren ble holdt 14.11.1944 og innbrakte i alt kr.2254,-, en pen sum på et så lite sted. Ca. 150 mennesker. Dette gav en pekepinn om at saken var omfattet med alminnelig interesse.

I årene som fulgte arrangertes regelmessige basarer, og friluftsgudstjenester ble holdt på forskjellige steder i utmarka i Ingdalen. Man kan nevne Håvardsdalen, Fjølåsen og Fabolia, samt den fremtidige kapelltomta. Soknets prester deltok i disse forskjellige arrangementer med en aldri sviktende interesse. Når man ser at Håvardsdalen ligger ca. en mil fra sjøen ved Ingdalen, kan man trygt si at det ble gjort både en fysisk og åndelig innsats. Det var vel knapt et menneske i Ingdalen som ikke har deltatt i en eller annen nemnd i forbindelse med disse arrangement.

Lister for tegning av gaver ble også sendt rundt i bygda og gav som resultat 3800 kr. i kontanter, 25 tylfter tømmer samt atskillige dagsverk gratis arbeid.
Tegninger utarbeides

I 1945 søkte man kontakt med arkitekt John Tverdahl, som forresten er hytteeier i Ingdalen, om tegninger og planer for kapellet. Disse lovte han å skaffe for et minimalt utlegg, ja, man kan gjerne si gratis.

Tidlig våren 1957 ble det utarbeidet et kostnadsoverslag på kr. 74000,- som ble sendt Kirke-og Undervisningsdep. Sammen med søknad om Kongelig resolusjon. Denne ble gitt 18.10.1957.
Byggenemd nedsettes

Det ble holdt et folkemøte i bygda 3.desember 1958 og der valgtes som byggenemnd Eilert Meland, Johan Kn. Grostad, kasserer og Sigmund Nergaard, formann. En innsamlings-nemnd ble også valgt. Knut Kr. Grostad tok etter noen betenkning på seg oppgaven som byggmester.
Kapellet bygges

Byggeløyve ble gitt 13.4.1959 og utgravningen startet 23. 6.1959. I november ble det tildelt sysselsettingsmidler. Arbeidet gikk sin gang. Og ikke minst på grunn av all dugnadsinnsatsen og fruene som troppet opp fra de forskjelligste steder med mat og kaffe, ble det trivelig på byggeplassen. 1 år 5 måneder og 17 dager gikk det fra gravingen startet og frem til vigslingsdagen. En relativ kort tid for et kapell som reises ved frivillige gaver.
Vigsles 11. desember i 1960

Vigslingen ble foretatt av biskop Arne Fjellbu 11. desember 1960.
Interiør

Kirken er en langkirke i tømmer og har 140 sitteplasser.
Altertavla er fra 1962 og viser korsfestelsen. Den er malt av Paul A. Størseth. Trearbeidet er utført av Knut Kr. Grostad.
Døpefonten og benkene er laget av Kristian Kn. Grostad.
Prekestolen viser de 4 evangelister og apostelen Paulus.
Orgelet er et harmonium.

Jøss. De startet innsamlingen og planleggingen under 2. verdenskrig. Trodde man hadde annet å tenke på da enn nybygging av kirker. Det tyder på at det virkelig var en ønsket kirke.

Sør-Trøndelag (98 bilder)

 

Bildesamlingen (2672 bilder)

 
Annonse

Nye bilder