Dolstad kirke, 1735

Vist 360 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Dolstad kirke (lokal uttale: Dorsta’ ) ligger i Mosjøen i Nordland og har plass til om lag 500 personer. På begynnelsen av 1700-tallet ble det vedtatt å bygge en ny kirke på Dolstad, da den gamle var i svært dårlig stand. Den nye kirka ble fullført i 1735 etter en byggeperiode på fire år. Byggherre var Nils Pedersen Bech fra Trondheim og kirka er trolig bygget etter mønster av Bakke kirke i Trondheim. Kirken ble vigslet av magister og prost Anders Dass, sønn av Petter Dass den 7. august samme år. Arbeidet ble utført som pliktarbeid av almuen i soknet. De som ikke kunne delta, betalte i stedet for seg. Kirka er en korskirke i laftet tømmer med et åttekantet midtskip som åpner seg ut mot de fire korsarmene.
På 1880-tallet ble det lagt kraftige panelbord under taket. På 1970-tallet ble det bestemt at kirka skulle føres tilbake til sitt opprinnelige utseende. Dette innebar at all maling ble skrapt ned og at takpanelet ble fjernet. I 2007 ble de innvendige panelbordene lagt på igjen, samtidig som det ble lagt isolasjon i taket.
Det har stått minst to kirker på Dolstad tidligere. Den første var bygget i katolsk tid, kanskje så tidlig som på 1100-tallet og var viet erkeengelen Mikael. Den ene kirkeklokka vitner om dette med innskrifta «Ste Mihaels kierke i Wefsen.» Klenodier både fra de første kirkene på Dolstad samt den hevbare dåpsengelen fra 1782 er fremdeles i bruk.
Kilde: Wikipedia

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Nordland (186 bilder)

 
Annonse

Nye bilder