Svenska sjømannskyrkan, 1950

Vist 385 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Svenska kyrkan i Narvik ble innviet i 1950. Den var tidligere den svenske sjømannskirken i byen. Arkitekt for kirka var Jan Inge Hovig.
Svenska kyrkan er i dag ikke lenger i bruk som kirke. Den er eid av Narvik kommune, og vedtatt vernet.
Den svenske Sjömansvårdsstyrelsen begynte sin virksomhet i Narvik i 1947, og den svenske sjømannskirken sto ferdig tre år senere. I sammenheng med malmeksporten fra Kiruna var det på den tida mange svenske sjøfolk i Narvik. På 1970-tallet begynte andelen svenske sjøfolk å minke, på grunn av at malmskipene ble flagget ut og bemannet med utenlandske sjøfolk. De neste to tiårene fortsatte denne utviklingen. Et økende antall besøk av turister i sjømannskirka sommerstid oppveide ikke for nedgangen i besøk av svenske sjøfolk. Til slutt fungerte sjømannskirka det meste av tida nærmest som ei lokal norsk kirke. Svenska kyrkan i utlandet bestemte seg for å legge ned virksomheten i Narvik, og kirka ble solgt til Narvik kommune i 1997.
Kilde: Wikipedia

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Nordland (186 bilder)

 
Annonse

Nye bilder