Nord Etnedal kyrkje.

Nord Etnedal kirke ligger lengst nord i Etnedal, på nordsiden av elven som renner ut fra Steinsetfjorden, et par kilometer nedenfor fjordenden. Hovedveien går på nordsiden av kirkegården. Kirken er bygget på grunn fra gården Ton, plasseringen av kirken var en stund omstridt, men saken ble løst ved at det nye sognet fikk tilbud om gratis tomt til kirke og gravplass fra Ole Erikson Ton fra Nedre Ton og blir derfor ofte kalt Tonkyrkja. Kirken har 180 sitteplasser. Tidligere soknet nordetnedølene til Skrautvål kyrkje i Nord Aurdal, men veien dit var lang. Kirken ble bygget på dugnad, byggherren Johan Eriksen var fra Fåberg, arkitekten var Jacob Wilhelm Nordan. Kirken sto ferdig ved Olsok i 1866 etter at Nord Etnedal ble eget sogn i 1864. I tillegg tok folketallet seg kraftig opp mot midten av 1800 tallet og det ble etterhvert behov for egen kirke i Nord Etnedal.

Vist 338 ganger. Følges av 1 person.

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Oppland (214 bilder)

 
Annonse

Nye bilder