Trondenes prestegård

Rett ovenfor Trondenes kirke ligger den gamle prestegården. Den er ikke i bruk som prestegård i dag, men biskop emeritus Ola Steinholt trådte sine barnesko her mens hans far var sogneprest i Trondenes prestegjeld og prost i Trondenes prosti.
Prestegården var i en del år drevet som en stiftelse under Nord-Hålogaland Bispedømmeråd, og gikk under navnet Trondenes stiftsgård, men drives i dag av Trondenes menighetsråd.

Vist 623 ganger. Følges av 1 person.

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Troms (88 bilder)

 
Annonse

Nye bilder