Urnes stavkyrkja.

Urnes stavkyrkja ligg i Luster i Sogn.Den vart bygd i 1130-åra.Kyrkja står i ein serstilling når det gjeld arkitektur og stilhistorie,og er eit sentralt verk i norsk kunst og historie.Ho er rekna som den eldste av stavkyrkjene,og eit eksempel på svært godt handtverk og serdeles fin treskurd.
Ornamentikken i kyrkja er svært intressant,og kan tidfestast til 1050-1100,noko som tyder på at mykje stammar frå ei tidlegare kyrkja.Urnes stavkyrkja vart i 1979 innskrive på UNESCO si verdsarvliste.

Vist 257 ganger. Følges av 1 person.

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Sogn og Fjordane (246 bilder)

 
Annonse

Nye bilder