Svene kirke

Svene kirke ligger i Flesberg kommune i Numedal i Buskerud, øst for Numedalslågen og vest for Numedalsbanens trasé, på gården Svenesunds grunn.
Svene kirke står på et gammel kirkested. Dagens kirke, en laftet korskirke, ble oppført på initiativ fra daværende sogneprest Berthelsen, og ble innviet i 1738. Den har rundt 200 sitteplasset. Kirken erstattet en stavkirke på stedet. Smijern fra denne stavkirken ble overført til den nye kirkens vestdør. Kirkens fire korsarmer og midtrommet utgjør kvadrater med sider på 5,5—6 meter. Tømmerveggene hviler på grunnmur av bruddstein, og veggene ble bordkledd utvendig i 1777. Reparasjoner ble fortatt og trebord erstattet på 1870-tallet.

Altertavlen er Nattverden, malt på lerret i 1696 av Niels Bragernes, en kopi av alterbildet i Lyngdal kirke i samme kommune. Den har en portalformet ramme fra 1748, skåret av Iver Øvstrud.

Sakristiet er oppført samtidig med kirken, og tømmerveggene er laftet sammen med kirkens vegger. Kirken ble staffert av Anders Bentzen i 1749. Orgel gitt av sølvverksarbeidere og satt opp i 1797, reparert og endret i slutten av 1800-årene, restaurert av Ernst Junker i 1976. Kirken har to eldre kirkeklokker, den ene er lagt av E. Rønning i Christiania (1781), den andre av Anders Olsen Holte på Toten (1870).

Vist 181 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Flere bilder fra Svene kirke:

Buskerud (199 bilder)

 

Bildesamlingen (2672 bilder)

 
Annonse

Nye bilder