Vågå kirke 2013

Vågå kirke (Vågåkyrkja)ble bygget som korskirke i bindingsverkskonstruksjon på begynnelsen av 1600-tallet på prestegården, tidligere kalt Ullinsyn (Ullins hamnegang), i Vågå. Det gamle navnet på stedet viser at også i hedensk tid har kirkestedet vært i bruk for gudsdyrkelse.Opprinnelig var Vågå kirke ei stavkirke fra perioden 1150–1200, men endrede behov for bygdas befolkning førte til at kirken ble fullstendig ombygd omkring 1625–1627. Byggmester var den kjente kirke- og tårnbyggeren Werner Olsen Skurdal. Hans «varemerke» var det oktagonale klokketårnet med fire småspir plassert i hvert hjørne av tårnfoten. Han utførte også de store ombygningsarbeidene på Ringebu stavkirke i 1630–1631. I 1634/1635, og i 1663/1664 utvidet og bygde han også om Lom stavkirke. Det kan også ha vært han som bygget om og utvidet Fåvang kirke omkring 1627–1629, selv om tårnkonstruksjonen ved denne kirken ikke passer til hans varemerke.

Kirken ble gjenoppbygd av materialer fra den gamle stavkirken, og trolig andre nedrevne stavkirker fra dalen. Den gamle sørportalen og endel skurd fra den opprinnelige stavkirken er også benyttet i den nye kirken, blant annet endel utskårne veggplanker.

Vist 156 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Flott stavkirke og denne har jeg vært inne i flere ganger. Det som jeg ikke liker er inngjerdingen. Den er bare grusom i mine øyne.

Jeg har ikke vært inne i kirken, men utenfor i 2010. Da fotograferte jeg også dette minnesmerket over Hans Enstad

Diverse kirkebilder (154 bilder)

 

Bildesamlingen (2672 bilder)

 
Annonse

Nye bilder