Meløy Kirke ,Meløy

NordNorges nest største trekirke.

I den tiden båten var det viktigste framkomstmidlet for kystbefolkningen, lå Meløya meget sentralt til for folk i de omkringliggende fjorder og øyer, og den lå nært skipsleia. Det var derfor naturlig at meløyfjerdingenes sentrale sted i tidligere tider ble kirka på Meløya og Meløygården.

Kirkene på Meløya. Det er nærliggende å anta at den første kirken på Meløya ble oppført allerede på 1300-tallet, da det ble bygd en mengde kirker rundt om i landet på denne tiden. Den første kirka vi har sikker viten om blåste ned under en høststorm i 1655. Den nye kirka, som Jon Svendsen Kirkebygger ble satt til å bygge, brant ned i 1703, mest sannsynlig etter et lynnedslag. En del gjenstander, som altertavle, prekestol, messehagler, kalk og disk samt lysekrone, ble reddet ut fra bygget før det ble flammenes rov. Den nye kirka som så ble bygd, ble revet og solgt på auksjon i 1868. I forbindelse med denne rivingen ble det funnet rundt 70 kister under kirkebygget. Den eldste av disse var fra 1741, men skikken med at høytstående personer kunne kjøpe seg en hvileplass under kirka var i bruk lenge før denne tid også. Å bli gravlagt under kirka var bare noen få forunt da det var svært dyrt. Midt på 1600-tallet kostet en slik gravplass her i distriktet like mye som i ku.

Samtidig med riving av kirka i 1868 ble nytt kirkebygg oppført – og det er denne kirka som står her den dag i dag. Meløy kirke, eller Meløykatedralen som den også blir kalt, ble innviet i juli 1867. Kirka er en av Norges største langkirker i tre, og hadde opprinnelig sitteplass til 800. Siden innvielsen har bygget flere ganger vært gjenstand for restaurering både innvendig og utvendig.
Nåværende Altertavle.

Kirkegården
Hvor lenge kirkegården har vært i bruk vet vi ikke sikkert, men det er naturlig å tro at den har vært benyttet så lenge det har vært kirkested her. Tidligere ble alle i kommune ført hit for den siste hvile, men i dag brukes den som lokal kirkegård. Kirkegården er flere ganger blitt utvidet, og gråsteinsmuren som omgir den eldste delen er antakelig oppført i forbindelse med utvidelsen i 1867. Den eldste gravsteinen på kirkegården er fra 1802 og er en høy kleberstein med innhogde inskripsjoner på begge sider.
Gravstein fra 1802;

Vist 274 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Kirka 1880-1890

Altertavla fra 1668

Utrolig flott kirke og ikke minst altertavla !

Ja, det ER en storslagen trekirke! Har du ett oversiktsbilde fra innsiden, så får vi ett komplett totalinntrykk?

Nå gjorde du plutselig Terje arbeidsløs, men den tar seg flott ut også innvendig!

Nei Terje blir ikke arbeidsløs! :) Regner med at han kommer med egne flotte bilder . Linken er bare , “mens vi venter”pausemusikk ;))

For bilder fra innsiden , se Linken til Stig lengre opp ;) ,tusen takk Stig ;)
Jeg har bilder fra innsiden ,men de er nok fra før digitalbildenes tid og er dårlige .
Det kan også nevnes at under orgellemmen ble det i 1966 innviet kapell/menighetssal med plass til 100-140 mennesker.
Altertavla fra 1668 er desverre på Tromsø Museum fremdeles …….

En virkelig flott kirke

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Nordland (186 bilder)

 
Annonse

Nye bilder