1974.17.05 Gol Stavkirke på Bygdøy.

Stavkirken på Gol i Hallingdal ble oppført på 11-1200-tallet, men gjenomgikk flere ombygninger fra 1600-tallet fram til begynnelsen av 1800-tallet. Men i slutten av 1870-årene var menigheten på Gol blitt for stor for den gamle stavkirken og det var besluttet å oppføre en ny tidsmessig kirke. Den gamle stavkirken ble i 1881 ervervet av Foreningen til Norske Fortidsminners Bevaring, for gjenpoppføring som del av Oscar II’s samling på Bygdøy. På grunn av dårlig sledeføre (!) var det ikke mulig å transportere kirken til Christiania før i januar 1884, og samme sommer sto den gjenoppført på Bygdøy.
Da kirken ble tatt ned i 1884 var den, som Hans Gudes tegning av fra 1846 kirken viser, preget av ombygginger i 1664 og i 1802. På Bygdøy ble bare deler av kirkene, først og fremst de indre bærende elementene – stokker, sviller og staver – gjenbrukt. Eksteriøret ble konstruert med Borgund stavirke i Sogn som forbilde. Foto: Bjørgulv Mykland

Vist 149 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Helt nydelig kirke i vakkert lys.

Takk for fine kommentarar. Takk til alle Bra.

Helt nydelig kirke i vakkert lys::::::

Takk for det Nazret

Oslo (50 bilder)

 

Bildesamlingen (2672 bilder)

 
Annonse

Nye bilder