1993.22.08 Borgund, Lærdal.

Borgund stavkirke er en langkirke der både skip og kor har hevet midtrom. Den ligger i Borgund i Lærdal kommune, i Sogn og Fjordane fylke, ca. 30 km øst for tettstedet Lærdalsøyri, som ligger innerst i Sognefjorden. Denne kirken regnes som den best bevarte av våre stavkirker fra middelalderen, og har i mange tilfeller vært modell når andre stavkirker skulle restaureres. Den er blitt forsøkt replikert en rekke ganger.
Kirken blir første gang nevnt i skriftlige kilder i 1342, men det er vanlig å datere den til perioden 1150–120012 Dendrokronologiske undersøkelser (årringdatering) har vist at tømmeret som ble brukt til bygging av kirken ble felt vinteren 1180–1181. Kirken må således være bygget i perioden like etter dette, og trolig i god tid før 1200.
Stavkirken var i ordinær bruk fram til 1868, da den nye Borgund kirke sto ferdig like ved siden av. Kirkegården er imidlertid fortsatt i bruk. Kirken ble kjøpt av Fortidsminneforeningen i 1877 og ble tidlig et turistmål. Den er i dag ei museumskirke. Alt i 1898 ble det laget en veileder på både norsk og engelsk for kirkens besøkende.
Turismen har i de senere årene ført til et visst slitasjeproblem. I 1973 ble det derfor lagt inn et beskyttende gulv av tre, og omgangen ble sperret av. Det er også blitt satt inn plater av plast foran runeinnskriftene. Til tross for dette har det blitt endel slitasje på grunn av de mange turistene som hvert år besøker stavkirken. Foto: Bjørgulv Mykland

Vist 97 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

svært prektig kirke og fyldig informasjon.

Takk Kjell for fine ord.

Flott kirke, denne er vel svært kjent her til lands.

Denne er nok mer kjent utenfor landet, den er godt profilert utad og besøkende til kirken er svært stor. Men – vi skal være klar over at dette er en av flere og turistene “skal” se absolutt alt også. At den er kjent i norge – er vel vesentlig fra skolelærdommen – der var denne nevnt – i motsetning til alle andre – slik jeg husker det.

Ja det er akkurat fra skolelærdommen jeg ble først kjent med den. Men som du sier er den nok et unikum for turistene og den er avbildet i mange flotte brosjyrer tror jeg. Men du verden så mange flotte kirker vi har her i kandet.
Så flott at Bjørgulv har lagt ut bilder av så mange flotte kirker.

Det var virkelig et praktfullt fotografi av den nydelige gamle stavkirken!

(Glemmer ikke hvor merkelig jeg syntes det var å støte på dette klenodiet oppe i ensomheten i fjellet, langt fra folk.)

Takk for fine ord. Takk til alle Bra.

Takk Erik for Bra.

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Sogn og Fjordane (246 bilder)

 
Annonse

Nye bilder