Nesland kyrkje

Nesland kirke (Nesland kyrkje) er en langkirke fra 1847 i Vinje kommune i Telemark fylke.

Byggverket er i tømmer, er i empirestil og har 110 sitteplasser. Typetegningene er som i Grunge kyrkje.
Den gamle Nesland kirke var den eneste stavkirken man kjenner innvielsesåret til. På et stykke av korveggen fantes det en innskrift Anno Domine MCCXLII III nonarum Augusti dedicata est ecclesia ista a domino P. Hamerensi episcopo ad honorem sanctæ crucis et beati Olavi («3. august i det Herrens år 1242 ble denne kirken innviet av P., biskop i Hamar til det hellige kors’ og den salige Olavs ære». Den nevnte biskopen var biskop Pål av Hamar.

Kirken var ganske liten, og på veggene var det fargerike malerier fra 1713. Oppe på loftet fantes det et gammelt Mariabilde. I middelalderen må Nesland kirke ha vært en våkekirke, hvor menigheten samlet seg hver sankthansnatt for å våke. Denne tradisjonen holdt seg helt til slutten av 1700-tallet. M. B. Landstad beskriver kirken slik: «[den gjorde] et besynderligt indtryk. Hertil bidrog den sparsomme belysning, det trange rum, korets usædvanlige høide over skibet, den paa vægge og loft anbragte sælsomme maling, samt fremfor alt den forestilling, at man befandt sig i de samme, vistnok meget lidet forandrede omgivelser, blandt hvilke fædrene for 600 aar siden sad i andagt forsamlede, og hvor efter al rimelighed den første kristne slegt paa dette sted havde tilbedende bøiet sine knæ for Herren.»

På 1800-tallet var kirken blitt for liten for menigheten, som i 1847 oppførte en ny kirke, og til tross for Landstads protester nedrev den gamle. Grunnen skal ha vært at bøndene ikke ville ha utgifter med å vedlikeholde den. Landstad skrev diktet “Neslandskyrkja”, til minne om den gamle stavkirken som i så mange år hadde betydd så mye for folk. Mest kjent av dette diktet i dag er “Kvenne Karis vise”. Den er blitt sunget av bygdefolk, og tonesatt av blant annet Eivind Groven. Knut Nystedt har skrevet et korverk på grunnlag av Landstads tekst og en tradisjonell stevtone.

Ved Magnus B. Landstad

(1879)

Å der æ vent i Neslands kyrkja,
nær klokkune gjeve dur:
Der gjekk eg las fe gamle presten,’
å der hev eg stae brur.
Gud hjølpe den som æ gamal.

Å der æ vent i Neslands kyrkja,
nær folkje kallar på Gud:
Der hev eg fengje lagt ifrå meg
mi såraste hjartesut.
Gud hjølpe den som æ gamal!

Å der æ vent i Neslands kyrkja
Vår Herre hell disk og duk:
Kvor den einaste heilagdag
så kjem eg dæ ihug.
Gud hjølpe den som æ gamal!

Dæ æ så unaleg vera
der ein æ kjend så væl:
Dæ nye æ allstøtt mykje gildar,
d’æ ’kje da mætar hell.
Gud hjølpe den som æ gamal!

Presten han hev så mykje
å røa fe ’kon små:
Sæl æ den som i denne væri
vil lye trutt derpå!
Gud hjølpe den som æ gamal!

Men aller lydde eg bære,
å aller las presten så greitt
som i den gamle Neslands kyrkja,
den venaste nokon veit.
Gud hjølpe den som æ gamal!

Der ligg han Olav jamsies,
å der ha’ eg tenkt meg te -
der skå dei ho Kari leggje,
der vil ho jarast ne.
Gud hjølpe den som æ gamal!

Ei gomol kjering æ ille fari,
Ho stend no i vegjen støtt:
Bære vera unde molli moka,
å få dei tregunne bøtt!
Gud hjølpe den som æ gamal!

Eg totte de va tregalege
rive de skruve ne:
Men der vekse no sure aplar
alstøtt på gamle tre!
Gud hjølpe den som æ gamal!

Vist 502 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Et par bilder til av Nesland kyrkje

Flott bilde og god informasjon

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Telemark (269 bilder)

 
Annonse

Nye bilder