Lyskapellet på Beitostølen

I 1994 døde Erling Stordahl og i 1995 hans kone Anna. Da hadde disse lagt bak seg et rikt og strevsomt liv og virke for funksjons-hemmede på mange områder. Erling og Anna fikk til enormt mye gjennom sitt aktive liv. Men ett prosjekt greide de ikke å realisere. I testamentet og i samtaler like før sin død framkom det både fra Anna og Erling at midlene etter dem skulle gå til bygging av et kapell på Beitostølen. Begge to hadde arbeidet med dette prosjektet en stund før de døde, men de fikk altså aldri tid til å sette planen ut i livet.

Fylkesmannen i Oppland etablerte en privat stiftelse ”Anna og Erling Stordahls minne”. Et representativt styre ble utpekt som ansvarlig for prosjektet. Stiftelsen Anna og Erling Stordahls minne påtok seg oppgaven å fullføre planene om et kapell – som ved siden av alt det andre som Anna og Erling har skapt – vil stå som et minnesmerke over et begivenhetsrikt liv i samfunnets tjeneste.

Planene er også å kombinere dette prosjektet med et minnesenter hvor besøkende gjennom bilder, musikk og utstillinger også kan få et inntrykk av Anna og Erlings liv og virke. En fullstendig realisering av planene for kapell og minnesenter vil beløpe seg til ca 2,5 mill kroner.

Gjennom bidrag fra mange av Anna og Erlings tidligere venner og ved tilskudd fra foreninger, næringsliv, kommuner og fylke – og ikke minst gjennom innsats fra ansatte ved Beitostølen Helsesport-senter, har det vært mulig å reise kapellet. Et betydelig beløp til finansieringen av det store glassmaleriet er gitt av Blindemisjonen IL v/Gustav-Borch-Nielsens Hedersfond.

Spesielt er det at det ikke finnes noen arkitekt bak prosjektet. Styret vurderte forskjellige forslag, men bestemte seg for å gjøre en henvendelse til Kirsten og Erik Rostbøll i Vestre Slidre, da man viste at de hadde en kirkemodell stående, utviklet i samarbeid med byggmester Herbert Mollenhauer. Byggekomiteen ba Kirsten Rostbøll om å nedfelle den visjon som lå til grunn for kirkemodellen, samt å finne frem til kunstnere som kunne medvirke til kapellets virkeliggjørelse. Brødrene Kjell Arne og Sigmund Årseth utførte arbeidet med forgyllning og dekorasjon. Kunstneren Ferdinand Finne grep tanken til glassmaleriet, og Kirsten Rostbøll reiste til Tyskland for sammen med glasskunstneren Harald Stephan, å omsette Finnes tegninger – en gave – til det kunstverk som bærer kirkens front.

Lyskapellet på Beitostølen, med Herbert Mollenhauer som laftemester sammen med snekker Kjell Arne Båtevik, er skapt i et samarbeid som i seg selv vitner om den bærende ideen.

Lyskapellet ble vigslet 31. oktober 2000 av biskop Rosemarie Køhn. Prinsesse Märtha Louise var også til stede og kastet glans over denne høytidelige handling.

Vist 141 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Nydelig kapell og bilder. flott med opplysninger.

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Oppland (214 bilder)

 
Annonse

Nye bilder