Gransherad kyrkje

Historien forteller at den første kirken i Gransherad sto på Grandås, antagelig en av de eldste boplassene i bygda. Det antas at den ble satt opp der det i hedensk tid sto et gudehov.
Navnet på denne kirken skulle være Grandåsherad. Etter Svartedauen (1349) hadde denne kirken, som så mange andre, forfalt.

Den nye kirken ble reist der den nåværende kirken ligger, kalt Kyrkjevollen. Dette var en stavkirke med svalegang, nevnt i brev av 1369. Kirken ble viet til St. Olav.

I et skriv fra 1456 er stavkirken nevnt, sammen med beskrivelse av et hellig alterkors. Dette korset sies å kunne gjøre under.I dag er dette korset oppbevart i Universitetets Oldsaksamling, men Kristusfiguren som var på korset er borte. Oldsaksamlingen har også oppbevart et utskåret Olavshode, 24,5 cm høyt og 17,5 cm bredt. Hodet har fremdeles spor av dekormaling. I tillegg er to portaler fra stavkirka oppbevart i Oldsaksamlingene.

Gransherad hørte opprinnelig inn under Hjartdal prestegjeld, deretter som en del av Granshead og Hovin prestegjeld. Etter endringer i kommunestrukturen ble dette prestegjeldet delt i 1986. Hovin ble lagt til Tinn og Gransherad til Heddal.

Ved befaring i 1843 ble det fastslått at den gamle stavkirken var svært forfallen og hadde “et mindre passende utseende, på grunn av mange forskjellige reparasjoner gjennom tidene.”
Den siste messa i stavkirka ble holdt 11. august 1849.

Det ble besluttet å reise en ny, moderne kirke og materialer ble hentet i Kyrkjeskogen.
Kirken er 27,5 mtr. lang og 11,5 mtr. bred og har 220 sitteplasser. Den ble vigslet av biskop Jacob von der Lippe 11.september 1849.

Den gamle prekestolen ble restaurert og står nå på galleriet. Men kirkebenkene var så vonde å sitte på at de ble skiftet ut allerede i 1883.

Kirken fikk sitt første orgel i 1914 og det nåværende orgelet er fra 1991. Orgelfasaden er uendret.

Fra starten hadde man ikke altertavle, men et stort trekors. Det var svært vanlig den gang.
Maleren Thyge Mathisen fikk i oppdrag å male alterbilde, og altertavlen som viser oppstandelsen kom på plass i 1930.

Sakristiet ble bygget til i 30-årene, og i 1985 ble det bygget en frittliggende bygning, som inneholder bårerom, rom for kirkegårdsbemanning og publikukmstoaletter.

Noen enkelte elementer fra stavkirka er fremdeles bevart i kirken. Kirkeklokkene ble flyttet over fra “gamlekyrkja”. Den ene er antagelig fra 1400-tallet og den andre er støpt i Nederland i 1738. Den har inskripsjon på nederlandsk, som oversatt til norsk er “Guds ord og Luthers lære vil nå aldri bli borte.”

Det mest verdifulle klenodiet lå lenge på alteret, men er nå plassert innelåst på brann- og tyverisikkert sted. Det er et av de få gjenværende eksemplarer av Christian 3.s danske Bibel, trykket i 3000 eksemplarer i 1550 og med fantastiske illustrasjoner.

I 1919 ble det innkjøpt to staslige brudestoler, trukket med gyllenlær. Stolene er nå nyrestaurert og plassert i koret, det de fremdeles brukes ved vigsler.

Vist 408 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Flere bilder av Gransherad kyrkje

Fine bilder. Det er mange flotte kirker i Telemark.

Takker for at du/dere liker bildene mine. Ja Tore, det er veldig mange flotte kirkebygg i Telemark og resten av landet. Bare så synd at de fleste er stengt utenom når det er gudstjeneste eller skjer noe annet, for jeg ville veldig gjerne vist fram hvordan de er innvendig også. Men, men…

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Telemark (269 bilder)

 
Annonse

Nye bilder