Romnes kirke

Kirkens generelle historie

 • Kirken må sies å ha en noe spesiell byggeform, i likhet med Bamble, Holla og Nes gamle kirker. Den er en av ca. 60 bevarte steinkirker i Norge, og er i følge arkitekt Wilhelm Svendsen utført i anglo-normannisk stil. Andre liknende kirker er også Bø, Seljord og Kviteseid gamle kirker. Romnes skal også ha noen felles trekk med Mariakirken i Oslo, bygget av Harald Hårdråde (1015 – 1066).
 • Kirken er bygget i den katolske tida, trolig i annen halvdel av 1100-tallet, kanskje nærmere 1200. Det er sannsynlig at de mindre steinkirkene ble bygget etter at de store steinkatedralene i Norden, bl.a. Nidaros (1130 – 1180) var bygget eller under bygging.
 • Det er også trolig at det var ett byggelag med en kirkebyggmester som bygde de fleste tilsvarende kirkene her i nærheten. Byggelaget kan ha startet ved kysten og fortsatt med kirker innover i landet.
 • Den romanske stilen (rundbuestilen) ga tunge massive murer/vegger med små vinduer.
 • Innvendige mål på langskipet er 11 meters lengde og 10 meters bredde, med 1,45 meter tykke vegger. Koret er 5,7 meter langt og 6,7 meter bredt. Veggtykkelsen er 1,25 meter. Diameter på apsis er 6,15 meter. Tårnets grunnflate er kvadratisk, 5 × 5 meter. Dimensjoner og form minner om de gamle stavkirker, (med en mulig forlengelse tilbake til de hedenske hov). Det har kanskje stått en stavkirke på stedet.
 • Selv om vi ikke vet året som kirken ble innviet, er datoen beskrevet. Kirken er viet til St. Laurentius den 26. september, eller «IV kalend Octobris» . Laurentius = Lars som norsk navn, led martyrdøden i Roma i år 258 e.Kr. og ble helgen, også verthusholdenes skydshelgen. Han var diakon, noe som den gang var en tjener i kirken. (Senere betydning av ordet diakon er en barmhjertighetstjener i kirken eller i kristen sammenheng.) Nesten ingen kirker i Norden er viet til St. Laurentius, men domkirken i Lund (innviet 1145) er blant de få. I Italia, særlig Roma, er mange kirker viet til ham.
 • Kirken er av biskop Øistein omtalt i skriftlig materiale i 1338, da som «Raumanæs Kirkja». Kirken var katolsk til etter reformasjonen, 1536 i Norge. (Reformasjonen en «prosess» i Europa, fra Luther i 1517, til Westfalen-freden i 1648).
 • Etter Svartedauen (ca. 1350) har kirken kanskje stått i sterkt forfall. Flere steder kan det i murene ses «fremmede» eller flyttede elementer av byggematerialer, bl.a. i veggen bak/over nåværende orgel. Muligens kan deler av kirken være rast sammen.
 • Etter reformasjonen ble kirken sikkert endret på flere måter. Vinduer ble trolig bygget eller utvidet, og det ble gjort plass til flere folk ved å sette inn benker og bygge gallerier. Kirken ble krongods etter at den katolske kirken mistet sin makt og kongene ble kirkens øverste ledere. Kongene overtok dens eiendommer, og styrket ytterligere sin makt etter innføringen av eneveldet ved statskupp i 1660. (Fem år etterpå kom en dansk/norsk grunnlov, kalt Kongeloven).
 • Den Store Nordiske Krig (1700 – 1721) tømte statskassen, og da solgte den daværende kongen, Fredrik IV, en rekke kirker med tilhørende eiendommer og jordegods, bl.a. kirkene i Holla. Kjøper var prosten Peder Alstrup i Bamble. Salget skjedde i 1723 og kongen tok inntektene av kirkesalget selv, «da almuen ikke fremvise hjemmelsdokument på dem». Alstrup selger kirkene pr. 30 desember 1734 til jernverkseier Herman Leopoldus, den senere baron Løvenskiold og eier av Holden (Ulefos) Jemværk. (Konfirmasjon innført fra 1736).
 • I 1773 lar fogden Andreas Rougtvedt det bygge en gravkjeller for sin familie under Romnes kirke, der han gravlegger sin kone og 2 av sine barn. Når han selv dør omlag 40 år senere er det ikke lenger lov å gravlegge i kirkekjellere.
Vist 443 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Aall Ulefoss har gravplass her. 24 jernkors på rekke og rad.
En engel på en firkantet søyle. Engelen har et lys i høyre hånd.
Pekefinger og pekefinger på venstre hånd danner en ring.
På hver side av søylen er det plassert en steinbenk.
Alle korsene har skrift på motsatt side!

c.

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Telemark (269 bilder)

 
Annonse

Nye bilder