Middelalderkirke…16.09.2010

Tingvoll kirke i Møre & Romsdal, også omtalt som Nordmørsdomen, er en romansk steinkirke bygget rundt 1180
(en lokal nettside skriver 1150)

Vist 673 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Flott

flott bilde, kirken står jo på et “tingsted” – hvor navnet også" tingvoll" skal ha sitt opphav fra. Kirken har også en litt annen spesialitet som synes opp på veggen under taket på yttersiden – en veranda som ble nytte i Påsken av presten, mens kirkefolket sto utenfor. Hensikten skal etter sagn være at han var bindeleddet mellom folket og herren. Om en går innenfor i kirken vil en se at veggene er meget tykke og har noen ganger som skal være inne i muren. Hva disse fører til – er jeg ikke kjent med. God akustikk er også kjent.

Hva gangene opprinnelig ble bygd til er det ingen som vet. De går rundt hele kirkeskipet, har nisjer inn mot kirkerommet, og ender vel oppe i klokketårnet, om jeg ikke husker feil. Man kan også følge gangen for å komme til verandaen Kjell nevner, men tror den er særdeles utrygg å bevege seg utpå.

Det har vært spekulert mye på hva gangene var godt for. Noen spekulerer på om det var for å bruke kirka som borg og dermed kunne forsvare Tingvoll i krigstider, andre spekulerer på om kirka har vært brukt som tilfluktsrom eller om gangene hadde en liturgisk funksjon. Andre spekulerer vel i at de ble bygd bare for moro skyld… Blant annet har Nidarosdomen i Trondheim og Mariakirken i Bergen liknende ganger, så det kan tyde på at tingvollgjeldingene likte å sammenlikne seg med større steder.
Får man anledning anbefales det absolutt å ta seg en tur i gangene. Man bør imidlertid ikke ha noe særlig utviklet klaustrofobi, høydeskrekk eller langt, smalt skjørt (det hadde jeg…).

Det er ikke bare gangene som gjør kirka interessant og spennende. Middelalderkirka har også kalkmalinger (både bilder og tekst). Det meste av interiøret stammer fra 1600-tallet. Altertavla er fra 1660 og har 30 figurer, og står under en vakker dekorert hvelving. Prekestolen er fra 1632 og er laget i Nederland. Utskjæringene kommer imidlertid ikke derfra.

Skipet som henger oppunder taket er trolig fra 1700-tallet, og er en modell av en fregatt fra den dansk-norske flåten laget av Sigurd Kjøl fra Eide. Han skal selv ha vært med Tordenskiold under slaget i Dynekilden 1716. I forbindelse med en omfattende restaurering i fjor tok det arbeiderne tre timer å ta det ned. Da fant de en konvolutt i skipet, hvor det sto at skipet var restaurert og hengt på plass i august 1929 – og at det het Kjøl.

Gunnar Kirkebygger etter avdukinga i 2006. I hånda har han en miniutgave av kirka.

På østre korvegg er det hugd inn runer. Der står det noe slikt som: «Eg bed dykk lerde menn som rår på denne staden: Minnes sjela inn i heilage stunder. For eg heitte Gunnar og eg gjorde dette huset. Lev vel.» Etter dette funnet er “Gunnar Kirkebygger” blitt et kjent begrep lokalt og det ble i 2004 etablert en gruppe som kalte seg “Gunnars venner”, blant annet for å jobbe med finansiering av en statue av kirkebyggeren. I 2006 ble statuen, laget av Tore Bjørn Skjølsvik, reist på brygga i kommunen. Derfra speider han over fjorden og mot kirka han bygde.

Stilen i kirka er romansk, og selve murverket med portaler og glassåpninger er uforandret siden Gunnar gjorde jobben.

I 2007 ble det for øvrig tatt til ordet av arkeolog Øystein Ekroll at Gunnar antakelig ligger gravlagt under der sakristiet står i dag. Det vil si at han ble gravlagt på “den beste sida”, der prestene ble gravlagt, rundt koret – gjerne på nordsida. Dette var fordi vannet som falt av kirketaket ble regnet som hellig.

Generelt vet man lite om kirkas opprinnelse og funksjon. Som jeg skrev i Aura Avis etter et grubleseminar i 2006:

Fremdeles står man igjen med flest spørsmålstegn og lite utropstegn. (…)
Man vet at kirken var en såkalt kanikk-kirke, altså lå under Nidarosdomen, og man vet at Gunnar Kirkebygger ikke var prest. Dessuten kan man på det sterkeste anta at det ikke har vært toetasjes kor. Det er omtrent alt.
Resten blir spekulasjoner.

(Kilde: Egen hukommelse/artikler i Aura Avis)

god og utfyllende dokumentasjon Siv – flott

Tusen takk til alle for kommentarer og BRA
Sååå mye fin informasjon

Diverse kirkebilder (154 bilder)

 

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Møre og Romsdal (132 bilder)

 
Annonse

Nye bilder