BARDAL KIRKE/KAPELL,leirfjord kommune

om den er kirke eller kapell strides de lærde

Vist 442 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Jeg ser at menigheten selv kaller den kirke på sine gamle nettsider, selv om den formodentlig er underordnet hovedkirken på et eller annet formelt nivå.

på wikipedia står den også oppført som kirke

Skal vere forsiktig, men trur at alle tidlegare kapell, etter at den nye kyrkjelova kom i 1997, no heiter kyrkje. Trur ikkje det er noko stridstema…. ;-)

Sitat:
JANUAR 1997
1
Ny lov om Den norske kirke iverksettes og avløser kirkeloven av 1897. Den nye loven ordner opp i det uklare ansvarsforholdet mellom menighet og kommune. Lokalmenigheten får rettslig og administrativ selvstendighet, som ivaretas av menighetsrådet og et kirkelig fellesråd i hvert prestegjeld. (sitat slutt)

Der det før var eit sokn med hovudkyrkje og kapell, hadde desse felles sokneråd ( menighetsråd) Men etter Kyrkjelova av 1997 kom, fekk lokalkyrkjelydar med tidlegare kapellfunksjon, eige sokneråd og kapellet fekk status kyrkje i det ny soknet. Omlag slik…

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Nordland (186 bilder)

 
Annonse

Nye bilder