Naustdal kirke.

Naustdal kirke (Naustdal kyrkje) er en langkirke fra 1891 i Naustdal kommune, Sogn og Fjordane fylke.
Byggverket er i tre og har 650 plasser.
Teksten er hentet fra Wikipedia.
Foto: Glenn Thomas Nilsen

Vist 389 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Bygd i 1891. Arkitekten var Adolf Schimmer og byggmeister var Mons N. Skare og Jørgen I. Tosheim.
Det var biskop Per Juvkam som på 1960 talet gav kyrkja dette tilnamnet, sansynlegvis fordi den tronar som ein katedral i sentrum av bygda, med den fine sandstranda og fjorden leke nedanfor. Den er også den største kyrkja i Sunnfjord og har 650 sitjeplassar. Altertavla er eit oljemåleri på lerret og kopi av Carl Bloch si tavle Christus Consulator (trøystaren kristus)
Av kunst og inventar ellers kan nemnast nattverdutsyr frå 1629 og alterduk frå 1678. I koret over døra til sakristiet heng eit krusifiks frå 1713

Sjølv om kyrkja ser staseleg ut er den ganske enkel i forma der korpartiet er bygd i oktogonform (fem sider av åttekanten). Denne kyrkja er bygd på same staden som ei eldre steinkyrkje. Det som i dag er portalen inn til kyrkjegarden er korbogen frå denne kyrkja. Då portalen var gjenoppbygd vart det laga ein regel om at alle som skulle gifte seg måtte gå gjennom denne.

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Sogn og Fjordane (246 bilder)

 
Annonse

Nye bilder