Hafslund kapell.

Hafslund kirke ble innviet den 18. desember 1891 av biskop Essendrop.
26.11.04 Av Erling Bakken Husets historie begynte med at arbeiderforeningen ved Hafslund-bruket i 1870-åra hadde ført opp bygningen, men etter at foreningen ble oppløst, ble huset bare brukt som bedehus for området. Arbeiderne ble etter hvert interessert i å bygge det om til kapell, det ble da flyttet til ei tomt på hovedgårdens grunn. Hafslund ga også tomt til gravplass, oppførte likhus og stall i tillegg til inventaret.
Kirkebygget fremstår idag som svært dårlig vedlikeholdt.
Bekledningen er full av muggsopp fra nederst til langt opp over veggene.Takstein mangler og vann renner rett inn.En liten kulturskatt er iferd med å gå tapt.

Vist 706 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Hafslund kirke/kapell ble 7 april 2010 omtalt som å være i dårlig stand.
Dette ser det ut til å bli gjort noe med nå. Et firma er satt på oppgaven å sandblåse allt treverk,før videre arbeid og maling.
Hyggelig å se at de endelig får satt kirken i den stand den fortjener.

Så om ikke allt for lenge kan vi kanskje vise kirken når den er ferdig satt i stand.

Det går fremover med oppussingen av kirkebygget. Nå er hele bygget sandblåst og eventuell utskifting av dårlig kledning og maling tar til.

Er det noen som vet mer om hva som skjer,så kom gjerne med det.

Nå ser Hafslund kapell ut til å være ferdig oppusset,i alle fall utvendig.
Riktig flott har det blitt,der det står og skinner i høstsola.

Jack, har du sette dette (fra dagen etter ditt forrige innlegg)?

Nei Jan-Tore,det var nytt for meg. Vet at forfatteren dokumenterer med tekst og bilder i forskjellige sammenhang. Virker litt mer “inside” enn mine innlegg. Flott at flere er engasjert i lokalmiljøet synes jeg da.

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Østfold (159 bilder)

 
Annonse

Nye bilder