ALSTAHAUG KIRKE,alstahaug komm

PETTER DASS KIRKA som den også kalles,bygget på 1100 tallet

Vist 456 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

like intill kirka er det bygget et PETTER DASS MUSEUM til ære for dikterpresten

Ad Donn Dass sier en i nord når ting går galt, faren til Peter het Donn og Peter var Ad Donn Dass,. Flott serie bilder.

Alstahaug kirke er en middelalderkirke av sten, på øya Alsten, sør for Sandnessjøen i Nordland. Kirka ble oppført på 1100- eller 1200-tallet, av lokal hogd kleberstein. Den er romansk med et rektangulært skip og smalere kor.
Altertavlen ble montert i 1636. Presten Petter Dass virket her fra 1689 og frem til sin død i 1707. Døpefatet ble gitt av ham i 1697. Sønnen Anders Dass etterfulgte ham. I perioden 1804-1828 var kirken den første domkirke for Nordlandene, anført av biskop Mathias Bonsak Krogh, som også regjerte som sokneprest i perioden 1805-1812.
Som del av en omfattende utvidelse og ombygging i 1863-1865 ble det bygd på et skip, og den gamle middelalderkirka er nå koret i denne kirka. Den vestre halvpart av skipet ble da revet. Kirken ble i 1935 på enkelte hold tilbakeført til opprinnelig utseende. Arkeologiske utgravninger i 1967 frembrakte over 400 gamle mynter. En restaurering i 1970 kan også nevnes, samt sprinkleranlegget i 1996.
Kirken med sine 270 plasser er fremdeles i vanlig bruk, og fremstår i dag som en enskipet langkirke med kor. Den ligger som del av Alstahaug-tunet, som også omfatter Petter Dass-museet. Den er inngående beskrevet i flere bøker, Asle K. Brovoll, Alstahaug kirke – en kulturskatt, 1999. Kirkejubileet i 1999 feiret Helgelands middelalderkirker. CD-platen Folketoner fra Helgeland, gitt ut av Helgeland kammerkor, er innspilt i Alstahaug kirke.
Kilde: Wikipedia

Bildesamlingen (2672 bilder)

 

Nordland (186 bilder)

 
Annonse

Nye bilder