Sakshaug gamle kirke

Sakshaug gamle kirke ligger i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag og er en steinkirke i normannisk stil med gotiske trekk. Kirken har noen av de eldste daterbare gotiske buer i Norge.

Vist 852 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Historikk

Kirken ble vigslet av Erkebiskop Øystein i 1184 og ble tatt ut av bruk i 1871 da nye Sakshaug kirke ble vigslet. Kirken ble overdratt til fortidsminneforeningen i 1873 og ble restaurert fra 1910 til 1958 etter å ha stått uten tak og interiør siden 1873. Ved vinduene og korbuen finnes det steinhoggermerker som viser at det var steinhoggere fra byggingen av Nidarosdomen som bygde denne kirken.

Bygningen

Veggene er i kistemurer i kalksteing og kirken er forsterket med støttemurer på sørsiden. Grunnplanet er nordenfjeldsk med med rektangulært skip og nært kvadratisk kor. Sakristiet ble bygd ca. 1430 over en kilde på sørsiden og var opprinnelig kapell. Portalene i skipet er romanske (rundbuet) men portalen til koret i sør er spissbuet med marmor og kapiteler.

Dekor

Kirken er sparsommelig dekorert utvendig. På nord- og vest-siden er det s.k. demonmasker som var vanlig på tiden kirken ble bygd. Det har vært tårn på kirken før – på terskene til portalen på sørsiden er det risset inn et bilde av kirken med tårn. Kirken hadde også tårn da den ble tatt ut av bruk i 1871, men kirken har ikke tårn i dag.

Interiør

Døpefonten er fra middelalderen og er bevart. Prekestolen er i tre og fra 1646 og er skåret ut av Johan Bilthugger og er malt av Johan Kontrafeier. De oppmurte alterbordet er også bevart og har et relikviegjemme i alterplaten.

Noen detaljer….

Info: Wikipedia

Fint med info, og virkelig nydelige detaljer du har fått med.

Takk…det var noen fine detaljer på den kirken:)

Nord-Trøndelag (58 bilder)

 

Bildesamlingen (2672 bilder)

 
Annonse

Nye bilder