Aur prestegård

Aur prestegård ligger like vest for Aurskog kapell og kirkegård.

Både kirkestedet og prestegården er fra middelalderen. Den nåværende kirken er imidlertid fra 1881, og den eldste bygningen på prestegården er fra 1703. Sistnevnte var opprinnelig prestebolig, men ble brukt som forpakterbolig fra 1856, da ny prestebolig ble oppført. På gården står også et stabbur i tre etasjer som ble brukt som kornmagasin på 1700-tallet. Alle de tre nevnte bygningene er i dag fredet, og i tillegg finnes en låve og et grisehus fra 1947. Prestegården har opp gjennom historien hatt en rekke husmannsplasser som er blitt solgt til brukerne i perioden 1777–1954 (se denne siden hos Stiftelsen Aur prestegård).

Hovedbygningen på prestegården var prestebolig frem til 1991, da presten fikk ny bolig. I dag eies og drives den tidligere prestegården av en stiftelse og brukes til kulturformål. Flere av bygningene er restaurert på 2000-tallet.

Kilder og videre lesning:

Vist 110 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder