Hedrum kirke

På et åpnet jorde på Hedrum finner man middelalderkirken, bygget i stein, fra 1100-tallet.
Kirken er viet til Sankt Michael.
Et klokketårn i tre, med våpenhus, er tilføyd i 1859.
Det er 218 sitteplasser i kirken.
Mot vest, i enden av en bjørkeallé ligger prestegården.
Og nord for denne, mot Lågen, ligger et hedensk gravfelt, i skogområdet Lunden.
Jernaldergravfeltet skal ha vært i bruk fra ca. år 500 f.Kr. frem til kristendommens inntog.
I 1814 ble første runde av valget til ny Riksforsamling gjennomført i kirken.
I 2010 feiret kirken sitt 950-års jubileum.

Les mer om det regionalt viktige kulturmiljøet: Hedrum kirke og gravfeltet.

Et godt illustrert innlegg om Hedrum kirke (se kommentarene).
Et annet innlegg her i sonen, fra en sommerdag i 2012.

Kilder og interessante lenker:
Wikipedia
Hedrum menighet – hjemmeside
Hedrum menighet på F.b.
Kirkesøk.no
Kulturminnesøk.no
Larvik kirkelige fellesråd om Hedrum kirke.

Vist 218 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder