Middelalderkirkegårder

Vike kirkeruin i Modum

Prøver du å finne ut mer om gamle kirkesteder, det vil si steder der det stod kirke i middelalderen, enten denne fortsatt finnes eller ikke? I så fall kan Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) tilby hjelp. På oppdrag fra Riksantikvaren er NIKU nemlig i ferd med å registrere middelalderkirkegårder og utarbeide oversikter over dem. Disse er ordnet fylkesvis og publiseres som nedlastbare PDF-filer på Riksantivarens nettsted. Så langt er det utgitt oversikter for Aust-Agder og Østlandet unntatt Vestfold, og mer kommer.

Vist 60 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder