Fototips 2015

Ny ortodoks kirke på Teisen er nesten ferdig.

For et par år siden gjorde vi opp en slags status over hva vi hadde, og hva vi manglet. I år gjør vi det litt annerledes ved at en god del av fylkeslistene er utfylt med det som finnes av sognekirker innenfor DNK samt enkelte andre. Dette krever litt etterforskning, noe som tar tid, men det kommer etterhvert. Enn så lenge mangler en god del for de nordligste fylkene. Ideen er å synliggjøre hvilke kirker vi ikke har bilde av, men det betyr ikke at ikke bilder av andre er velkomne.

De som vil besøke noen av sommerens åpne kirker, finner enkelte tips i oppslaget Å besøke kirker, men kort sagt gjelder det å finne ut hvor man finner informasjon. Dette varierer fra sted til sted. Det kan dreie seg om nettstedet til det lokale fellesrådet eller kommunen, lokalavisen eller turistkontoret, museer som Folkemuseet, Maihaugen eller Sverresborg — eller kanskje Fortidsminneforeningen. Sesongen varierer en god del med sted og kategori. Stort sett begynner den ikke før sankthans, og noen steder er den kort. Enkelte stavkirker er imidlertid åpne til uti september.

Fjellvåken II frakter turister på Møsvatn.

Enkelte kirker er vanskeligere å komme til enn andre. Det gjelder særlig kirker på øyer, for eksempel Grip stavkirke, Møsstrond kirke (på Hovden i Møsvatn) eller Skåtøy kirke. Sistnevnte nås ganske greit med ferge fra Kragerø, men det gjelder å sjekke fergerutene. For Møsstrond er beste mulighet å delta på et av cruisene på onsdagsettermiddager i juli og august. Båten Fjellvåken II går fra Skinnarbu i østenden av Møsvatn, og det er omvisning i kirken før retur senere på ettermiddagen. Også til Grip går det båt, og sommerens program finner du her.

Blant andre ting man kan få med seg, er endringer og nybygginger. I slutten av mai innvies den nye Våler kirke i Solør, og i Oslo er det neppe lenge før den nyoppførte Hellige Nikolai ortodokse kirke på Teisen er klar til innvielse. Et annet sted i Oslo utvides Nordstrand kirke, og på Bjørndal har de gjenoppført gatekapellet som stod ved Oslo domkirke.

Vist 132 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder