Stokkenes gravplass

Stokkenes gravplass (strengt tatt Stokkenes gravstad) er like øst for Nordfjordeid sentrum, sør for E39 ned mot Eidselva. Undertegnede kjenner ikke gravplassens historie, og det er begrenset med informasjon hos relevante institusjoner. Formodentlig er gravplassen anlagt fordi det ikke var mulig å utvide kirkegården rundt Eid kirke, og denne skildringen tyder på at gravplassen var i bruk rundt 1950.

På gravplassens høyeste punkt står et bygg med tårn som formodentlig er bårehus. Gravplassen er relativt stor, og ikke alle deler av den er dekket med graver ennå. I 2007 ble gravplassen avvigslet av hensyn til andre trossamfunn (se også her).

På Stokkenes finner vi det som skal være den eneste krigsgraven i Eid, graven til Olav M. Hjelle.

Vist 309 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder