Værne klosterkirke

Inngangen til dagens gårdsanlegg

Værne (eller Verne) kloster lå i sin tid et par kilometer vest for Rygge kirke og sør for Moss by. Det var et johanitterkloster som er nevnt første gang i det dokument fra 1198 eller 1199. Ordenen ble midlertidig fordrevet fra klosteret på 1300-tallet ved en konflikt med Håkon V, men anlegget ble levert tilbake etter pålegg fra paven under formynderperioden til etterfølgeren, Magnus VII, og ordenen hadde sin storhetstid på 1400-tallet. Klosterkirken var av tegl, og den var ikke overraskende viet til Johannes døperen. Anlegget omfattet også hospital.

Klostergodset ble inndratt i 1532. Så brant bygningene i 1570 under Den nordiske syvårskrig. En herregård ble oppført på murene etter klosteret på 1600-tallet. Den har i senere år vært viet til landbruksvirksomhet og bærer nå klosterets navn. Kirkeruinen er i hagen sørøst for gårdens hovedbygning. Ruinen ble på 2000-tallet funnet å være truet av røtter fra trær, og det er gjennomført et rednings- og kartleggingsarbeid. Søk med georadar avdekket i 2009 underjordiske murrester etter det man tror var hospitalet. På stedet er også en bautastein med johanitterordenens våpenskjold samt en statue av «Den ensomme nonne». I omgivelsene er det flere gravhauger fra bronsealderen.

Bildet over er fra inngangen til gårdsanlegget snarere enn fra området med murrestene, men kildene på litteraturlisten har en rekke bilder fra stedet. Anlegget er privat eiendom.

Kilder og videre lesning:

Vist 184 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder