Moss kapell, krematorium og kirkegård

I 1832 ble det kjøpt inn en jordstykke til kirkegård ved Høienhall i Moss, og det som nå er nedre del av kirkegården, ble innviet året etter. Sommeren 1856 ble det oppført et enkelt bårehus på kirkegården, og i 1881 gav Moss Sparebank penger til nytt gravkapell, visstnok et forsamlingslokale på 50 kvadratmeter med tilbygg til bårerom og redskapsrom på hver side. Det området som utgjør øvre del av kirkegården, ble innkjøpt i 1909. Gravkapellet ble først noe utvidet og så totalt ombygget omkring 1920. Først på 1930-tallet kom det bygget vi ser nå.

Moss kapell og krematorium ble tegnet av Eyvind Moestue og oppført i 1936-38. Det kan vel sies å være et lokalt funkisikon. Kapellets fondvegg ble i 1948-50 utsmykket med fresker av Herman Willoch. Kapellet skal ha vært det første elektriske krematoriet i Nord-Europa.

Bygget ble rehabilitert i 2004, men krematorieovnen er ikke i bruk i disse dager. Byens kremasjoner utføres ved krematoriet i Sarpsborg, også det tegnet av Moestue.

Kirkegården eller gravlunden består av en rekke felt som er avgrenset av vegetasjon, veier og topografi. Det er felt for kistegraver og urnenedsettelser, inkludert en minnelund for anonyme begravelser. Det finnes en minnebauta over eidsvollsmannen Gregers Winther Wulfsberg der det er kransenedleggelse og tale hver 17. mai.

Det har i de senere år vært endel medieomtale på grunn av manglende vedlikehold på Moss’ kirkegårder som følge av manglende kommunale bevilgninger, og det har vært noe misnøye med manglende søppeltømming, uten at dette virket påfallende da undertegnede besøkte stedet.

Kilder og videre lesning:

Urnelund for anonyme

Urnelund for anonyme

Monument i urnelunden

Vist 1819 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Moss kirkegård har en minnestein over en engelsk sersjant.
Arvo Lancaster OL-N PB 134 fra 83 skv i RAF
styrtet ved Østenskjær utenfor Åsgårdstrand 31.12.1944.
Var ute i oppdrag for bl.a. å prøve å få senket det tyske skipet Køln.
8 mann omkom i Oslofjorden.
S J S Maynard ble funnet i sjøen og er begravet på Moss kirkegård.

Maynard har ikke en typisk CWGC.gravstein, men regnes selvsagt under allierte krigsgraver i Norge.

Jeg labbet litt rundt for å finne slike, men fant ikke denne.

Kan ta med litt om steinen. Like etter frigjøringen reiste innbyggerne i Moss dette minnesmerket på graven til Sidney Maynard. Det er tradisjon i Moss å bekranse det enten 8.mai eller 17.mai.
17.mai i 1987 var to veteraner fra Oslofjordtoktene fra 83. sqn, Frank Harper med frue og Ron Lowe tilstede. De overrakte ordfører i Moss den gangen, Bjørn Barang, en plakett med takk til byens innbyggere og kommunen for å ha tatt så godt vare på graven til Maynard i alle år.
Disse opplysningene har jeg fått av Axel Loss Bromander.

Min oldefar, Christian Balthazar de Falsen var med om å bygge Mosse-kanalen og han döde i Moss 15/12-1854 og min oldemor, Johanne Elisabeth ‘Hanne’ (Haagine) Möller, gift de Falsen ble begravet i Moss. Hun döde 30/9-1869. Finns graver fra denne tid ? Finns det register over gravene ?

Jeg har ikke lett etter gamle graver, men prøv her. (Har ikke funnet søkefunksjon hos fellesrådet.)

Annonse

Nye bilder