Udland kirke

Like utenfor Haugesund sentrum ligger arbeidskirken Udland.
For oss som kommer nordfra, langs E134, og svinger av på Riksvei 47 til Haugesund,
er vårt først glimt, kirkens karakteristiske tårn, en avskåret robåt.
Murkirken troner på et høydedrag ovenfor riksvegen,
i en åpen lund med bøketrær, tett inntil en gravplass.

Kirken hører inn under Skåre menighet.
Den ble innviet i 2002, og har 450 sitteplasser.
Tegnet av arkitekt Thomas Brekke v/ arkitektkontoret: Helgeland Brekke Helgeland

Andre kilder:
Bilder fra oppføringen
Kirken i Haugesund
Murbygget – tekniske fakta
Kirkesøk.no om kirken

Vist 379 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder