Nå som sommeren nærmer seg...

Den ikoniske Borgund stavkirke er en av landets mest fotograferte kirker.

Vi nærmer oss 200 medlemmer, og vi har oppnådd mye. På de drøyt 4 1/2 årene denne sonen har eksistert, har vi dokumentert et firesifret antall kirkebygg i Norge samt en rekke gravplasser, bedehus, prestegårder og annet med tilknytning til kirkelig virksomhet. Kanskje er det på tide med en slags vareopptelling nå som som sommeren nærmer seg og mange reiser rundt og fotograferer. Her kommer en antydning om hva vi har rukket over, og hva som gjenstår, i tilfelle noen føler for å gjøre nybrottsarbeid. Det er selvfølgelig ikke forbud mot å besøke kjente trakter heller. Fortsatt god vår og sommer ønskes sonens medlemmer og gjester.

Akershus
Vi har, etter det jeg kan se, bilder av alle sognekirker i Den norske kirke. Enkelte sportskapeller gjenstår, men de ligger gjerne litt til skogs. Det dreier seg om Haslumseter kapell i Bærum og Sørmarkskapellet i Ski samt Lillomarkskapellet i Nittedal. Sistnevnte ble lagt ut for salg i 2006/2007, og det er mulig det haster, for stedet er rivningstruet. Ellers mangler Øståsen metodistkirke, og den som graver, vil finne en og annen bygning knyttet til alternative kirkesamfunn.

Aust-Agder
Også her har vi bilder av alle Den norske kirkes sognekirker, skjønt det finnes enkelte kirkebygg for andre trossamsfunn. Av gravplasser kan nevnes Haugevadbakken kirkegård i Vegusdal (Birkenes) samt et par kirkegårder i Vegårshei (Espeland og Rausandmoen).

Buskerud
Nesten full dekning her også. Vi mangler Geilo kirke (tidligere Ustedalen kapell) samt et par mer spesielle ting som Sangefjell naturkatedral (friluftskirke) og Sportskapellet på Ble. Det kunne også være interessant med kopien av Gol stavkirke i Gordarike familiepark. Ellers enkelte fra alternative kirkesamfunn.

Finnmark
Må innrømme at jeg ikke har full oversikt i Nord-Norge, og det krever noe etterforskning å få det. Se ellers denne oversikten i Wikipedia.

Hedmark
Alle sognekirker i DNK er der. Vi mangler Galterud metodistkirke og et par nedlagte gravplasser på Trautskogen. Ellers muligens noen pinsekirker og mer spesielle ting. Den som vil ha en utfordring, kan lete etter Drevdalen kirkegård (Trysil kommune), og øst for Koppang er retreatstedet Lia Gård, der det skal være noen kapeller.

Hordaland
Sjekk mot denne oversikten.

Møre og Rosdaml
Vi har en god del, men dekningsgraden varierer noe med område. Enkelte steder er kronglete å komme til. Se denne oversikten.

Nordland
Se denne oversikten.

Nord-Trøndelag
Se denne oversikten.

Oppland
Her har vi det aller meste, og man skal grave dypt for å finne mer. Det finnes imidlertid enkelte privatkapeller her og der. Ellers blir det bedehus, pinsekirker mv. og kanskje et sykehuskapell eller to.

Oslo
To markakapeller gjenstår: Nordmarkskapellet og Østmarkskapellet. Ellers blir det rene arkeologien (eller sykehuskapeller).

Rogaland
Dette er muligens det fylket der vi har minst dekning. Se denne oversikten.

Sogn og Fjordane
Til dels god dekning, skjønt det varierer fra område til område. Enkelte i Nordfjord gjenstår, for eksempel. Se denne oversikten.

Sør-Trøndelag
Også her har vi en god del, men fylket er fullt av øyer, nes og avkroker, og dessuten gjenstår enkelte kirker i Trondheim. Se denne oversikten.

Telemark
Veldig mye er tatt, men enkelte ting gjenstår. Det gjelder blant annet deler av Tinn og Notodden kommuner. Blant de gjenværende er også Møsstrond kirke, kanskje den ultimate utfordring for en kirkefotograf der den står på en øy i Møsvatn. En annen øykirke som gjenstår — i motsatt ende av fylket — er Skåtøy, som kan nås med ferge fra Kragerø. Se ellers denne oversikten.

Troms
Se denne oversikten.

Vest-Agder
Best dekning i og rundt Kristiansand. Se denne oversikten.

Vestfold
Vear arbeidskirke i Stokke gjenstår. Ellers er alle sognekirker i DNK med, men enkelte spesielle ting som Bryggekapellet i Tønsberg samt et par sportskapeller er ennå ikke fotografert. Dette fylket har for øvrig en rekke kirkebygg for andre kirkesamfunn som ikke er med, ikke minst i Larvik og Sandefjord.

Østfold
Den som leter her, vil finne enkelte som gjenstår. Ellers dreier det seg om alternative kirkesamfunn.

Vist 187 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Imponerende godt jobbet!

Annonse

Nye bilder