Informasjon om kirker på nettet

Gol stavkirke

Da denne sonen var ganske ny, ble det laget en oversikt over interessante kilder til informasjon om kirkebygg. Mye har skjedd siden den tid, og mange nye kilder er oppdaget. Her følger en oversikt over potensielt interessante informasjonskilder på nettet. Kilder i bokform er omtalt i et eget oppslag.

Det er primært kirkebyggene vi søker informasjon om. Slik informasjon finnes mange steder, men det er naturlig å begynne med kirkesamfunnene selv, som vanligvis har oversikter over sine menigheter og relativt ofte pekere til mer stoff om kirkebyggene.

Kirkesamfunn

I den forbindelse kan det kanskje være interessant med stoff om de enkelte kirkesamfunn. Her er noen oppslag om det:

Informasjon om enkeltkirker
Her er eksempler på nettsteder som omtaler enkeltkirker med varierende grad av detaljrikdom.
 • Norges kirker stammer fra et dokumentasjonsprosjekt som var ment å bli landsdekkende, men som aldri nådde så langt. Norsk institutt for kulturminneforskning har publisert dette på nettet med bilder. Her dekkes Østfold, Akershus, Buskerud, Hordaland, Valdres og deler av Sogn. For det meste rikt på tekniske og historiske detaljer, til dels også på bilder. Noe av tekststoffet er ganske gammelt (eldst er Østfold, fra 1959), men bildene er relativt nye.

 • Artemisia.no har informasjon om et utvalg kirker (og om en rekke arkitekter).
 • Stavkirke.info har naturligvis informasjon om stavkirker.
 • Fortidsminneforeningen eier en rekke stavkirker og enkelte andre kirker, og har informasjon om dem.
 • En rekke stavkirker er dessuten omtalt her.
 • Lokalhistoriewiki har informasjon om enkelte kirker.
 • Kunsthistorie.com har skildringer av et utvalg kirker, gjerne med rikt billedmateriale.
 • Wikipedia har omtale av de fleste av landets kirker, men detaljrikdommen og påliteligheten varierer noe. Et greit utgangspunkt kan være fylkeslister som denne. Nynorskversjonen har grundigere omtale for enkelte områder.
 • Store Norske har et noe mindre utvalg kirkeomtaler enn Wikipedia.
Regionale nettsider
Her er noen eksempler på nyttige lokale kilder, og det finnes flere for den som leter.
Elektroniske bøker
Dette fenomenet er omtalt i oppslaget om bokkilder.

Kirkegårder
Det varierer hvor mye faktainformasjon som er å finne om kirkegårdene hos det lokale fellesrådet. I enkelte tilfeller er det godt med informasjon, men svært ofte er informasjonen begrenset til kirkegårdsvedtekter og den slags. På enkelte større steder er det en gravferdsetat med informative nettsider om kirkegårdene, for eksempel i Oslo, Bærum og Asker. Det begynner etterhvert å bli relativt vanlig at man kan søke på gravlagte hos det lokale fellesråd. Ellers har DIS Norge registrert graver mange steder, og har også en søkefunksjon.

Kartverk

 • Google Maps skulle være kjent for alle.

 • Finn Kart har kart og satellitbilder samt henvisning til Googles Street View for gatebilder.

 • Norgeskart hos Statens kartverk er litt mer krevende å navigere i, men har en rekke detaljer som man ikke finner hos Google.

Se også andre temaer under Diverse.

Vist 697 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder