Kirkegården ved Næringsparken (Kongsberg)

2. august 1809 ble Kongsbergs tredje kirkegård innviet sør for byen på Vestsiden, der det en gang i tiden var skytebane. Den ble i sin tid kalt «Kongsberg nye kirkegård» (eller «Kirkegaard»), men omtales oftest som «Kirkegården ved Næringsparken», skjønt nevnte park kalles Kongsberg Teknologipark i disse dager. Den omgir kirkegården på tre kanter, og i sør er en idrettsplass. Omgivelsene kan ikke akkurat betegnes som fredfulle, noe som delvis skyldes at det bygges et stort parkeringshus i nærheten. Dette var byens hovedkirkegård inntil dagens gravlund ved Gomsrud åpnet i 1972-73.

Kirkegården er omgitt av nettinggjerde, og det er parkeringsplass og inngangsport i sørvest. I kirkegårdens sørøstre hjørne er en driftsbygning / redskapshus. Kirkegården er strukturert rundt et system av veier som går nesten nord/sør og øst/vest.

Kirkegården er kort omtalt hos Kongsberg kommune, og det lokale historielaget arrangerer iblant turer i området med orientering om stedets historie. DIS Norge har registrert gravene.

Nord/sør-akse

Øst/vest-akse

Redskapshus

Vist 343 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder