Omorganisering i Oslo

Bredtvet kirke — en fremtidig katolsk kirke?

Kirkepolitikk er utenfor denne sonens tema, men noen kommende endringer i organisasjonsstrukturen i Oslo kan kanskje være av interesse likevel, for det kan påvirke bruken av kirkene og i noen tilfeller føre til salg eller utleie til andre kirkesamfunn. Så la oss ta en titt på hva som kanskje venter.

17. september 2012 vedtok Oslo bispedømmeråd en omorganisering som særlig påvirker Groruddalen:

  • Sognene Grorud, Romsås, Rødtvet og Bredtvet slås sammen under navnet Grorud, og Bredtvet kirke fristilles, slik at den eventuelt kan selges eller leies ut til katolikkene.

  • Høybråten, Fossum og Stovner slås sammen til ett sogn.
  • Grorud kirke overtar som prostikirke etter Østre Aker, og prostiets navn endres til Groruddalen.

Dette skal nå behandles i Oslo kirkelige fellesråd, som treffer endelig beslutning om eventuell bruksendring. Også andre endringer er på gang, men de er ikke ferdigbehandlet hos bispedømmerådet. Vi kan lese om dem i denne rapporten fra mars 2012, der det foreligger en rekke anbefalinger (se særlig s. 41; ellers finnes en slags kortversjon her). I tillegg til det som er nevnt, legges det opp til følgende:

  • Furuset og Ellingsrud sogn slås sammen.

  • Grønland og Gamlebyen slås sammen med Grønland som sognekirke, og det er trolig at leien av den privateide Gamlebyen kirke opphører.
  • Markus, Lovisenberg og Gamle Aker slås sammen som Sankthanshaugen sogn, og Markus kirke fristilles, slik at den eventuelt kan selges eller leies ut til andre trossamfunn. I septemberbeslutningen sies det imidlertid at saken må utredes videre.
  • Det legges opp til justering av sognegrenser i nedre Groruddalen omkring sognene Tonsen (får overført Bjerke fra Østre Aker), Haugerud og Østre Aker.
  • Østre Aker utvikles som kulturkirke i tillegg til å være sognekirke, noe som egentlig har pågått en stund. Det er også snakk om vekt på seremonier. Det gjelder nok særlig begravelser, siden kirkegården er stor og betjener en rekke sogn i omårdet. Kirken ligger omgitt av veier med stor trafikk, og hos NRK sies det faktisk at sognet vil bli avviklet, uten at dette ser ut til å gjenspeiles i offisielle vedtak — ennå.
  • Domkirken og Trefoldighet sogn slås sammen, noe det var enighet om så tidlig som i 2004. Det er snakk om at Domkirken skal utvikles som katedral og nasjonal kirke.

ADDENDUM:
25. februar 2013 vedtok Bispedømmerådet at fem menigheter i sentrum og nord for sentrum skal slås sammen til én. Det gjelder Domkirken, Trefoldighet, Markus, Gamle Aker og Lovisenberg. Det vil etter dette være fire menighetskirker i området, mens Markus kirke fristilles til annen bruk. Det varsles samtidig om at det kan komme tilsvarende omorganiseringer i byens andre prostier.

I etterkant har Oslo kirkelige fellesråd oppsummert endringene i sin årsrapport for 2012.

Vist 227 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder