Støle kirke

Folk i Levangsheia (Kragerø kommune, men få kilometer fra grensen til Risør) fikk avslag på søknad om å oppføre kapell i 1888. Penger ble imidlertid samlet inn, og med støtte fra en stortingsmann fikk man saken igjennom. Et kapell ble tegnet av Adolf Schirmer, som var Kirkedepartementets konsulent i byggesaker. Det ble innviet av biskopen den 6. september 1892. Bygget het opprinnelig Levangsheiens kapell, men kalles i dag Støle kirke.

Støle kirke er en laftet langkirke med utvendig bordkledning og har ifølge kirkeleksikonet 215 sitteplasser. Orienteringen er fra nordøst til sørvest, og det er takrytter nær inngangen i nordøst og et rett avsluttet kor omgitt av sakristier i sørvest. Innvendig er det orgelgalleri ved inngangen. Fra 1935 ble kapellet pusset opp og malt innvendig, og frem mot femtiårsjubileet i 1942 fikk det den alterutsmykningen vi ser i dag, med glassmaleri i vinduet i korets fondvegg. Kunstneren bak det sies å være K. Kristiansen, og motivet er korsfestelsen. Andre vinduer i kirken har bilder av basunengler og syngende barn.

Prekestolen (i venstrekant av korbuen og med oppgang fra koret) ble laget av Eilert Lindhagen i 1892. Fra samme tid er døpefonten. Orgelgalleriets brystning er dekorert med fire bilder som ikke er nærmere omtalt på kirkens nettsted.

Kapellet fikk harmonium i 1914. Et Spigseth-orgel fra 1975 ble i 1993 avløst av et elektronisk Allen-orgel. Kirkeklokken er støpt av Olsen Nauen.

Kirken ser ut til å brukes til konserter i ny og ne, og i 2009 ble det holdt folkedansmesse i den.

Kirkegården ligger et stykke inn i skogen, og det lokale historielaget registrerte gravene på den i 1997 (publisert her). I samme sogn finnes dessuten Ospevika kirkegård på den andre siden av Haslumkilen. Ved kirken er et minnesmerke over falne i napoleonskrigene.

Det var bispevisitas på stedet i november 2014. Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Alternativ vinkel

Fra adkomstveien

Krigsminnesmerke

Vist 512 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder