Tønsberg krematorium og kirkegård

Tønsberg nye kirkegård ble naturligvis anlagt for å avlaste Tønsberg gamle kirkegård, som begynte å få kapasitetsproblemer. Det er imidlertid ikke mye informasjon å finne om den på nettet — ingen presentasjon med opplysning om innvielsesår osv.; fellesrådet nøyer seg med å gjengi vedtekter og praktiske bestemmelser. Kirkegården ligger ved Solvang og er merket av som Solvang kirkegård, gravlund eller gravplass på enkelte kart. Solvangkirken ligger like nordvest for kirkegården.

Her ligger Tønsberg krematorium, et bygg med både kremasjonsanlegg og kapell (seremonirom). Det ble tegnet av Kristofer Lange og Ø.O. Klingenberg (se også bilde) og åpnet i 1937, ifølge Artemisia.no.

Selve krematoriet var i drift i drøyt 70 år før det stengte noen måneder før åpningen av Vestfold krematorium. Strenge utslippsbestemmelser på 2000-tallet førte til oppgraderingsbehov her som ellers i vestfoldbyene. De siste årene var det et tak på 200 kremasjoner i året, og det ble drevet på dispensasjon. Dette fikk konsekvenser også for nabokommuner som tidligere hadde fått utført kremasjoner i Tønsberg. Nå er det altså slutt. Tønsberg Blad har et intervju med stedets siste krematør.

Kapellet brukes imidlertid fortsatt til begravelsesseremonier, og vi befinner oss ved byens hovedkirkegård. Den har inngang både fra Halfdan Wilhelmsens allé og fra Wergelands vei. Sistnevnte inngang går forbi Solvangkirken og fører opp mot kapellets hovedinngang, og det er også her det er parkeringsplass.

I den senere tid later det til at kirkegården er i ferd med å fylles opp, ihvertfall kistegravfeltene. Derfor arbeides det med å ta i bruk arealer på den gamle kirkegården, der det riktignok har oppstått komplikasjoner på grunn av en fredet billeart.

Inngang fra Wilhelmsens allé

Nærmere hovedinngangen

Mot hovedinngangen

Inngang fra Wergelands vei

Støpul

Fra kirkegården

Vist 1641 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder