Lie kirkegård (Skien)

Lie kirkegård er nærmeste kirkegård til Skien kirke, som ligger like sørøst for den. Det er en relativt unnselig kirkegård uten noen bygg, men med anlagte grusganger.

Fellesrådets nettsted har ingen vesentlig informasjon om kirkegården, men Grenland Ættehistorielag har et kart over kirkegården og har åpenbart registrert gravene på den (i 1997).

Ifølge Varden er det bare folk som allerede har familiegraver på stedet, som kan gravlegge sine døde der, men det uttrykkes håp om fremtidig bruk til urnenedsettelser. Det så en stund ut til at den nye politistasjonen kunne bli lagt nær kirkegården, men det skjedde ikke.

Vist 384 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Kirkegården ligger norvest for Scheen kjerke. Gravlunden er et stort og vakkert grøntområde, og jeg synes det blir feil og kalle det uunseelig. Faren til Henrik Ibsen ligger begravet her. Jeg var med på å flytte ham fra kirkegården der Ibsenhuset ligger i dag til nåværende gravsted på Lie i 1972/1973.

Kanskje er det litt urettferdig, men poenget er at man liksom ikke har gjort noen nummer av den, selv om den er velholdt nok. Den blir også litt stemoderlig behandlet når fellesrådet, som har tildels svært informative oppslag om kirkebyggene, ikke sier særlig om f.eks. denne og Johannes kirkegård.

Det er helt klart at Lie kirkegård fortjener langt mer oppmerksomhet enn den får. Det er en betydelig historisk gravlund der bl. a. også mor til Henrik Ibsen (Marichen) og hans søster Hedvig ligger. Ibsens foreldre ble skilt, og gravstøttene (kors) ligger med en del meters mellomrom. Presten Gustav Adolph Lammers, som grunnla landets første dissentermenighet og som sto som"modell" for Brand, har også funnet hvile her.
En japansk familie som var i Norge for noen år siden p. g. a. Ibsen og som jeg traff helt tilfeldig, ble henrykt da jeg kunne vise dem disse gravstedene.

Annonse

Nye bilder