Andebu kirke

Andebu kommune i Vestfold har faktisk tre middelalderkirker, deriblant den som bærer samme navn som kommunen. Kirken er første gang nevnt i et diplom fra 1314, men antas å væe oppført på 1100-tallet. Det er en langkirke i stein, og den var i middelalderen viet til jomfru Maria og Nikolaus. Innvielsesdagen var 28. februar. Opprinnelig bestod kirken av skip og kor, uten tårn, men den er blitt utvidet og ombygget etterhvert. Som andre kirker i området kom Andbu kirke i grevskapets eie, og i 1686 ble den omfattende restaurert etter en årrekke med forfall. Den fikk da blant annet ny takrytter og større vinduer. Takrytteren ble ødelagt i en storm i 1701 og måtte bygges opp igjen, og slik har det til en viss grad fortsatt. I 1769 ble kirken solgt til Andebus befolkning. Det ble utført restaureringsarbeid i 2003-2005, og i 2010 ble deler av mur / grunnmur rengjort og reparert.

I tillegg til det opprinnelige skipet og koret har kirken sakristi av stein i øst og våpenhus av tre i vest. Antall sitteplasser oppgis i Kirkesøk til 300.

Innvendig har kirken gallerier i vest og nord, mens altertavlen står i koret i øst. Altertavle og prekestol ble byttet ut i 1886, da man kjøpte inn alterbildet (et nattverdsmaleri fra 1569) fra Mariakirken i Tønsberg (revet 1864) og satte inn en moderne prekestol. I 1933 ble imidlertid det gamle inventaret restaurert og satt inn igjen. Både altertavlen og prekestolen er i renessansestil og fra ca. 1650. Bildene på altertavlen viser himmelfartem, hudstrykningen, korsfestelsen, Jesus med tornekrone og nattverden, og bildet fra Mariakirken henger på korveggen. Prekestolen står i skipets sørøstre hjørne. Døpefonten i kleberstein er fra 1100-tallet. Det har et messingfat med et bilde som viser Marias bebudelse.

Kirken fikk først et harmonium i 1889. Det ble skiftet ut med et pipeorgel i 1909, et orgel som først stod på vestgalleriet før det i 1933 ble flyttet til søndre gallerivegg. Så fikk kirken et orgel bygget av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk. Dette tidfestes til 1970 eller 1974 i forskjellige kilder, og det skal etterhvert ha blitt svært problematisk å spille på. Dagens orgel er bygget av nederlandske Reil og kom på plass i 2007 (innviet 13. april 2008). Orgelet står på vestgalleriet, som ble tilpasset noe i forbindelse med installeringen. De to kirkeklokkene ble støpt av O. Olsen & søn i 1874. Av gammelt iventar ellers kan nevnes et antependium fra 1600-tallet samt gammelt kirkesølv.

Kirkegården er etterhvert blitt relativt omfangsrik og strekker seg et stykke sørover fra kirken. På nordsiden av kirken står et kombinert bårehus og servicebygg. Prestegården ligger like nordøst for kirken. Den er fredet.

Kilder og videre lesning:

Sørfra

Vestfra

Rullestolinngang

Vist 596 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Flotte bilder frå Anebu kirke

Annonse

Nye bilder