Narvik kirke

Kirken er tegnet av professor Johan Olaf Nordhagen (1883-1925), som også var domkirkearkitekt i Trondheim. Narvik kirke er et av hans siste arbeider. Det er ei treskipet langkirke, med et smalere tilføyd kor i øst, og med et høyt tårn lagt til i vest. Sakristi og et lite kapell ligger i en bred, lav krans rundt koret. Karakteristisk for kirka er bruken av natursteinsmur i fasaden samt det middelalderpregete formspråket, med mange elementer inspirert av romansk steinarkitektur.

Narvik kirke ligger i et parkområde mellom Kirkegata og Parkgata i bydelen Frydenlund, på vestsiden av sentrum. Området rundt er for det meste lavere trehusbebyggelse fra 1920- og 1930-tallet. Frydenlund er et av de områdene som stort sett ble spart for ødeleggelsene i 1940.

Byggearbeidene tok til i 1924, og kirka sto ferdig i 1925.
Kirken har 700 sitteplasser – byggematerialet er hentet fra Ofotbanens steinbrudd i Djupvik.
Narvik menighet tilhører Sør-Hålogaland bispedømme.

Kilde: Arkitekturguiden for Nord-Norge og Wikipedia.

Vist 493 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Utrolig at kirken kom hel fra invasjonen og okkupasjonen.
Slik så Narvik ut i april-dagene 1940;

Kirken ligger trolig like utenfor venstre billedkant, på oversiden.

Og senere, mot slutten av okkupasjonen. Sett fra motsatt side, kontra det første fotografiet.

Begge fotografiene henger på Nordland Røde Kors krigsmuseum – ukjent fotograf.

Du kan så si. Flott oppslag.

Annonse

Nye bilder